Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Spór kompetencyjny pomiędzy trzema resortami, które prowadziły prace nad przygotowaniem koncepcji zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, rozstrzygnięty. Ostatecznie jako odpowiedzialnego za opracowanie propozycji premier wskazał ministra środowiska. Decyzja podjęta 15 lipca br. jest zbieżna z przeważającym w branży „odpadowej” oczekiwaniem, by za gospodarkę odpadami odpowiadał jeden resort. Być może zatem rozstrzygnięcie prezesa Rady Ministrów jest (...)
»

Wokół odpadów(...)

  Bezcenna butelka Recykling butelek pozwala na zaoszczędzenie energii, redukcję ilości odpadów przewożonych na składowiska, a ponadto zapewnia surowce do wytwarzania nowych produktów. Każdego roku wraz ze wzrostem ilości odpadów rośnie jednocześnie ich przerób. W przypadku plastikowych butelek zwiększa się również ich ilość, a poziom recyklingu pozostaje niemal niezmienny, np. w USA to ok. 28%. Recykling plastikowych butele(...)
»