Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania jednostek samorzą(...)

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU poz. 888) wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Ogólna charakterystyka ustawy została przedstawiona w artykule „Nowa ustawa o opakowaniach”1, natomiast celem niniejszego tekstu jest omówienie zadań jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązkom organów administracji publicznej w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi został poświęcony rozdział 10 ustawy.(...)
»

Zaangażowanie i profesjon(...)

Miniony rok był równie doniosły dla naszego kraju, jak i dla naszej branży. Ubiegłoroczne wybory parlamentarne i prezydenckie były wyrazem sprzeciwu wobec monopolu partyjnego i zawłaszczania państwa. Poprzednia kadencja potwierdziła dobitnie, że największe patologie życia społecznego i gospodarczego, marnotrawienie publicznych pieniędzy i prywata dzieją się tam, gdzie polityk i urzędnik (często w jednej osobie) chcą decydować o wszystkim za obywatela i zarządzać gospodarką wg własnych reguł. (...)
»