Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energetyka rozproszona sz(...)

Postęp technologiczny powoduje zmiany funkcjonowania ludzi i budowanych przez nich struktur. Wpływa także na ewoluowanie systemu energetycznego, który przez dziesiątki lat rozwijał się wokół wielkogabarytowych struktur, bazujących na paliwach kopalnych, połączonych rozbudowaną siecią przesyłową. Jednak paliwa kopalne wyczerpują się, a te, z których możemy jeszcze korzystać, są coraz trudniejsze do pozyskania i tym samym coraz bardziej kosztowne. Energetyka wielkoskalowa powoduje także znaczne(...)
»

Technologie uszlachetnian(...)

  Większość z obecnie produkowanego biogazu w Europie spalana jest w agregatach kogeneracyjnych w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ponieważ biogazownie budowane są najczęściej na terenach rolniczych bądź w znacznym oddaleniu od terenów zabudowanych, poziom wykorzystania ciepłą jest często niesatysfakcjonujący. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności wykorzystania biogazu jest jego przesył siecią gazową do miejsc, w który(...)
»