Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ile w Polsce odzyskujemy?(...)

Na przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach nałożono szereg obowiązków. Jeden z nich stanowi osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Określa to Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej(DzU 2001 r. nr 63 poz. 639 z późn. zm.). Od 1 stycznia(...)
»

Jeszcze więcej zgłoszeń(...)

III edycja Konkursu o Szklaną Statuetkę „Przeglądu Komunalnego” W tym miesiącu zakończymy przyjmowanie zgłoszeń do III edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę, 10 września oficjalnie zamkniemy listę uczestników. W trakcie przygotowywania bieżącego wydania „Przeglądu Komunalnego” ciągle jeszcze nadchodziły nowe zgłoszenia. Dlatego nie możemy jeszcze p(...)
»