Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zmiany w systemie zgód na(...)

Podjęcie działalności, skutkiem prowadzenia której będzie wytwarzanie odpadów, wg przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) wymaga uzyskania określonej zgody organu administracji, przy czym musi być ona uzyskana przed rozpoczęciem danej działalności. Wyjątkiem są tu wytwórcy odpadów komunalnych, generalnie zwolnieni przez ustawę z konieczności uzyskania zgody na ich wytwarzanie. Syt(...)
»

Od redakrora(...)

Przed Polską stoi nie lada wyzwanie – za kilkanaście dni obejmiemy w Unii Europejskiej prezydencję. Oznacza to, że przez pół roku będziemy przewodniczyć pracom prowadzonym przez Radę UE i staniemy się gospodarzem zdecydowanej większości wydarzeń unijnych, odgrywając podstawową rolę na wszystkich polach aktywności Wspólnoty. W praktyce wiąże się to z organizacją spotkań na szczeblu międzynarodowym, nadawaniem politycznego kierunku Unii, dbaniem o jej rozwój, integrac(...)
»