Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiem, kiedy odejść(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołana została przez zjazd założycielski 14 września 1992 r. Dziś jest to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 436 członków – przedsiębiorstwa, których potencjał produkcyjny wody pitnej w Polsce szacuje się na ok. 85%. W maju br. Rada przyjęła informację o zamiarze odejścia na emeryturę dyrektora Izby, Józefa Wiśniewskiego, którego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie dotychcza(...)
»

LCA dla organizacji – rea(...)

Trwają prace członków komitetu ISO/TC 207/SC5Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej nad opracowaniem specyfikacji technicznej dotyczącej wykonywania LCA w odniesieniu do organizacji. Czy w ogóle możliwe jest realizowanie analizy LCA dla przedsiębiorstwa? W jakim celu ją wykonywać?   Zgodnie z definicją, środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) stanowi technikę służącą ocenie produktów i usług, do których zaliczy(...)
»