Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Przesunięcie w czasie(...)

Tadeusz Arkit przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami   W ostatnim doniesieniu z parlamentarnych prac nad kształtowaniem przepisów dotyczących gospodarowania odpadami stwierdziłem, iż jest duża szansa na to, by projekt ustawy o odpadach, obejmujący także zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), został szybko przyjęty w zaproponowanym kształcie. Jednak nie do końca się to (...)
»

Uzdatnianie wody dla Huty(...)

Huta Miedzi Głogów położona jest w woj. dolnośląskim, w granicach administracyjnych miasta i powiatu Głogów. W jej skład wchodzą Huta Miedzi Głogów I i Huta Miedzi Głogów II, usytuowane obok siebie, tworzące kompleks przemysłowy zajmujący ok. 460 ha. Do produkcji miedzi wykorzystywana jest woda przemysłowa pobierana z rzeki Odry. Gospodarkę wodno-ściekową dla potrzeb Huty Miedzi Głogów prowadzi od 2005 r. Energetyka. Swoją działalnością obej(...)
»