Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Nietypowi Marzyciele RECY(...)

Na gorzowskiej konferencji Marzyciele Recyklingu spotkali się pragmatycy realizujący nietypowe rozwiązania. Opowiadali oni o własnej drodze do realizacji pomysłów recyklingowych i kolejnych barierach, które pokonywali, zanim cel został osiągniety. Celem spotkania, które odbyło się 18 kwietnia 2019 r. była z jednej strony potrzeba wzajemnej inspiracji, a z drugiej znalezienia płaszczyzny do rozmów o środowisku i gospodarce odpadami, nie tylko wśród ludzi z branży, ale również z urzęd(...)
»

Że tak powiem(...)

Władze II Rzeczypospolitej nie posunęły się tak daleko jak Napoleon i poza wprowadzeniem instytucji zatwierdzania wybranego przez lokalną społeczność burmistrza żadnych dalszych kroków nie podjęły. Teoretycznie było to zbliżone do obowiązującego dzisiaj systemu holenderskiego, w którym wybranego burmistrza mianuje królowa. Podział Europy w wyniku II Wojny Światowej spowodował daleko idącą asymetrię w mniej więcej spójnym rozwoju europejskiego samorządu terytorialnego (poza oczywistym wyjątk(...)
»