Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Czy wdrażana strategia bę(...)

Jaki wpływ będą miały zainicjowane w ubiegłym roku przez Komisję Europejską obrane strategie działań np. ku gospodarce w obiegu zamkniętym, na możliwe kierunki rozwoju termicznego przekształcania odpadów? W stanowisku rządowym do senackiego projektu uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zwrócono uwagę, że instalacje do termicznego przekształcania odpadów mają stanowić jedynie uzupełnienie systemu zagospodarowania odpadów komunaln(...)
»

Technologia usuwania z wo(...)

Usuwanie żelaza i manganu z wody podziemnej jest najczęściej realizowanym zadaniem technologicznym w uzdatnianiu tego typu surowca. Czasami, oprócz wymienionych przekroczeń wskaźników, w wodach podziemnych odnotowuje się dodatkowo podwyższoną zawartość jonu amonowego oraz związków humusowych, mierzonych jako barwa (czy coraz częściej jako ogólny węgiel organiczny – OWO lub absorbancja promieniowania UV przy długości 254 nm). W większości(...)
»