Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Osadowa partyzantka(...)

Pytanie, co robić z osadami ściekowymi, spędza sen z powiek niejednemu eksploatatorowi oczyszczalni ścieków. O sposobach rozwiązywania tego problemu dyskutowano podczas konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, która odbyła się w dniach 3-4 lutego br. w Zielonej Górze. Burzliwe dyskusje na zakończenie każdego posiedzenia najlepiej świadczyły o tym, że temat jest żywy, kontrowersyjny i „na czasie” – zwłaszcza w kontekście(...)
»

Formy organizacyjno-prawn(...)

Zadania, których celem jest nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, są zadaniami użyteczności publicznej – zwanymi ogólnie gospodarką komunalną. I właśnie ta gospodarka, jej formy organizacyjno-prawne i zasady funkcjonowania są przedmiotem niniejszego artykułu. Konstytucja RP w art. 166 stanowi, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samor(...)
»