Energetyczne przetargi

wydany w Czysta Energia – 2011-3
  DRUKUJ

 

Biogazowa kogeneracja
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach ogłosiło wyniki przetargu na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa istniejącej elektrowni biogazowej”, wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach – etap I. Zamówienie zrealizuje PPUH Horus-Energia z Sulejówka. Cena wybranej oferty to 1697153,99 zł netto.
„Przebudowa istniejącej elektrowni biogazowej” obejmuje kompletną instalację sytemu odbioru ciepła z kogeneracyjnych elektrowni biogazowych w celu wykorzystania do celów grzewczych (c.o. i c.w.u.) budynku socjalnego. Całość obejmuje m.in. wykonanie przyłącza do istniejących w agregatach biogazowych systemów odbioru ciepła budynku socjalnego oraz sortowni surowców wtórnych, ułożenie rurociągów cieplnych, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. w budynku socjalnym oraz dostawę wraz z uruchomieniem nowej elektrowni biogazowej z odbiorem ciepła. Wymagane parametry elektrowni to: moc ok. 365 kWel (456 kVA) dla 60% CH4, czas do pierwszego remontu głównego min. 60000 rbh, przystosowanie do zasilania gazem wysypiskowym o zawartości metanu 40-60%. Elektrownia musi być wyposażona w układ samoczynnego doboru składu mieszanki paliwowo-powietrznej, zapewniający automatyczną regulację współczynnika nadmiaru powietrza na optymalnym poziomie, współpracujący z układem korekcji temperatury spalin zapewniając poprawne parametry eksploatacyjne silnika. Pełna automatyka ma umożliwiać ciągłą pracę z wykorzystaniem zdalnych systemów korekcji nastaw kompatybilnych z istniejącymi systemami. Urządzenia mają być zabudowane w kontenerze dźwiękoizolacyjnym, ograniczającym poziom hałasu do maks. 80 dB z odległości 1 m Układ tłumienia wydechu ma zapewnić poziom hałasu poniżej 79 dB w odległości 1 m od wylotu spalin.
Od dostawcy wymagana jest pełna obsługa gwarancyjna przez okres min. 24 miesięcy oraz obsługa pogwarancyjna. Wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację zamówienia.
 
100 ton pelet
Firma Grażyna Lipianin G.W. Lipianin z Przylesia w woj. opolskim wygrała przetarg pn. „Dostawa ekologicznego brykietu drzewnego – pelletu” i dostarczy 100 ton pelet do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu na cele grzewcze w 2011 r.
Pelety w kształcie walców 6-8 mm pakowan będą w worki po 15 kg. Wartość opałowa paliwa to min. 18 MJ/kg, wilgotność 8-12%, a zawartość popiołu 1-2%. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć, wraz z fakturą certyfikat jakości, potwierdzający wartość opałową i wilgotność. Cena wybranej oferty to 79950 zł brutto.
 
Suszarnia słoneczna
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie rozstrzygnęło przetarg Zadanie nr 5 – Budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. Zadanie obejmie realizację suszarni słonecznej osadów, składającej się z trzech tuneli suszarniczych wyposażonych w instalacje technologiczne. Tunele suszarnicze zostały zaprojektowane jako trzy lekkie konstrukcje stalowe z pokryciem z niebarwionych, jednokomorowych płyt poliwęglanowych (PC), oddalonych od siebie o 5 m.
W wyniku suszenia maziste osady ściekowe o uwodnieniu 80% zostaną przekształcone w granulat osadowy o zawartości wody ok. 20%. Do suszenia będzie wykorzystana energia promieniowania słonecznego (efekt cieplarniany) wspomagana ciepłem ze źródła zewnętrznego – istniejącej kotłowni biogazowej. Instalacjami grzewczymi będą instalacja ogrzewania podłogowego i nagrzewnice powietrza wentylacyjnego. Suszenie ma być prowadzone w sposób szarżowy. Instalacja suszarnicza nie wymaga stałej obsługi. Osady ściekowe będą suszone na szczelnej płycie z zatopionymi w niej rurami ogrzewania podłogowego. Inwestycja związana jest z projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – etap I”, współfinansowany ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ.
Przetarg wygrała Inżynieria Rzeszów. Cena wybranej oferty to 8 278 920 zł brutto. Firma ma 18 miesięcy na realizację przedsięwzięcia.
 
10 mln na kolektory
Na terenie gm. Biłgoraj w ramach realizacji projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane zestawy kolektorów do ogrzania c.w.u. Inwestycja dotyczy 1334 jednorodzinnych budynków mieszkalnych i 29 budynków użyteczności publicznej (szkoły, remizo-świetlice, zaplecza sportowe, klub abstynenta) w 36 miejscowościach gminy. Koszt inwestycji to 10824801,55 netto.
Firma NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz Stanisław z Krosna, która wygrała przetarg, wykona dokumentację projektową, roboty budowlane, związane z montażem i włączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. zestawów kolektorów oraz przeszkoli ich przyszłych użytkowników. Wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuje zamówienie w zakresie budynków budownictwa mieszkaniowego. Termin zakończenia robót określony w umowie to 31 maja 2012 r.
 
2535 kolektorów
W gminie Rząśnia wyłoniono zwycięzcę przetargu na montaż 1029 instalacji kolektorowych (2535 kolektorów). Inwestycja ta to element projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Zakres zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie instalacji kolektorowej w budynkach mieszkalnych (należących zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych) i obiektach użyteczności publicznej na terenie gm. Rząśnia oraz wykonanie montażu. Termin wykonania zamówienia to 31 grudnia 2012 r. Zadanie wykona konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Wiktor. Cena wybranej oferty to 13290666,60 brutto.
 
 
Na podstawie: BIP UG Rząśnia, BIP UG Biłgoraj, ekrosno.pl, BIP Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, skladowiskogliwice.pl
opracował Dominik Mendyk
 
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus