Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Fakultatywna odmowa i opł(...)

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku (u.o.ś.) z października 2008 r. przewiduje m.in., iż przy zaistnieniu określonych przesłanek organ może wyłączyć z udostępnienia pewne informacje (fakultatywne wyłączenie dostępności). Zgodnie bowiem z jej art. 17, można odmówić udostępnienia informacji, jeśli zajdzie jedna z czterech przesłanek. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 1)&(...)
»

Kurs TEMPUSA(...)

- o transporcie zrównoważonym Tadeusz Kopta W dniach 25 sierpnia - 5 września 2001 r. odbył się kurs "Zrównoważony transport". Został on zrealizowany w ramach cyklu kursów "Zrównoważony rozwój energetyczny", sponsorowanego przez program TEMPUS Unii Europejskiej. Jego organizatorami są: Wydział Paliw i Energii, AGH Kraków, Polska Sieć Energie Cites, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Adam Guła z AGH. (...)
»