Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Gaz łupkowy – skutki praw(...)

Po ponad dwuletnim okresie prac i analiz dotyczących problematyki ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, powiązanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów niekonwencjonalnych w państwach członkowskich UE, 22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenie w tej sprawie. Wskazano w nim podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego1. W ramach tych dzi(...)
»

Wpływ kampanii edukacyjne(...)

Wysoka świadomość ekologiczna, podobnie jak powszechny dostęp do dóbr materialnych, stanowi jedno z podstawowych kryteriów statusu społeczeństwa. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej stało się w ostatnim czasie jednym z ważniejszych zagadnień, którego realizacja zapewni Polsce właściwe miejsce w Europie. Planując szeroko rozumianą kampanię edukacyjną, należy zadbać o to, aby efektem końcowym było prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności akumulatorami (...)
»