Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konin na tle województwa(...)

Odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładach przemysłowych Problem odpadów niebezpiecznych jest na terenie Konina niezwykle istotny, gdyż wynika ze specyfiki miasta i regionu. Na stosunkowo niewielkim obszarze rozwinęły się tu różnorodne gałęzie gospodarki, związane głównie z przemysłem wydobywczym, energetycznym, metalurgicznym, maszynowym i spożywczym. Wszystkie zakłady przemysłowe Konina wytwarzają znaczne ilości odpadów niebezpiecznych i powodują, że miasto zajmuje pi(...)
»

Co dalej z energetyką roz(...)

Od kilku lat coraz częściej mówi się o zmianie podejścia do zaopatrzenia w energię. Coraz więcej rządów rewiduje swoją politykę energetyczną i strategię rozwoju tej branży. Powstają różne programy i regulacje prawne na rzecz ograniczenia zużycia energii i wspierania poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i budownictwie. W Polsce istotna jest kwestia derogacji, gdyż w ciągu najbliższych lat powinniśmy wyłączyć ok. 5 GW przestarzałych bloków energetycz(...)
»