Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o odnawial(...)

Po wielu latach (moich) oczekiwań, oficjalnie przedłożono do konsultacji społecznych projekt polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Należy powitać ten fakt z dużym zadowoleniem. Zdarzenie to świadczy o tym, iż Polska z etapu politycznego przechodzi na etap całościowej regulacji rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach transformacji swojej gospodarki. Odpowiednia wizja rozwoju energetyki odnawialnej i właściwe wdrożenie tej wizji poprz(...)
»

Dlaczego potrzebna jest u(...)

Od 2011 roku, czyli od momentu, kiedy został ujawniony pierwszy projekt ustawy o OZE, który faktycznie dotyczył tylko wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, SPIUG występuje z inicjatywą stworzenia osobnego aktu prawnego dotyczącego konieczność wsparcia rozwoju wytwarzania ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii. Jest to o tyle istotne, że ponad 80% energii zużywanej w gospodarstwach domowych to właśnie ciepło. Jak wspomniano na początku, nowy p(...)
»