Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdalny odczyt wodomierzy(...)

W dobie wciąż rosnących kosztów, które tak naprawdę są trudne do przewidzenia nawet przez największych ekspertów, trzeba zastanowić się, co zrobić, by firma nie musiała ponosić zbędnych kosztów i nadprogramowo zamrażać swoich dochodów.  W każdym przedsiębiorstwie system odczytu wodomierzy opierał się lub nadal opiera się na odczycie dokonywanym przez inkasenta (w zależności od rodzaju odbiorcy, umowy na dostawę wody, regulaminu firmy wo(...)
»

Woda - nasze dziedzictwo(...)

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” prowadzi swoją działalność we wschodniej części Polski w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).  Jest to miasto na prawach powiatu, które liczy ok. 58 000 mieszkańców. Przedmiotem działalności spółki są usługi prowadzone w zakresie poboru, uzdatniania i przesyłu wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów. Spółka w szerokim zakresie korzysta z dóbr środowiska naturalnego, dlatego jest aktywna(...)
»