Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Tankowiec z wodą Przedsiębiorstwo Alaska Bulk Water chce być pionierem w przesyłaniu wody z miejsc, które dysponują nią w nadmiarze do obszarów walczących z przewlekłymi suszami. Pierwsi odbiorcy szukani są w Kalifornii, a woda ma pochodzić ze zbiornika retencyjnego utworzonego przy elektrowni wodnej na wyspie Sitka. Ilość transportowanego surowca ma wynieść 10 mln galonów miesięcznie, co odpowiada niespełna 38 mln litrów. Woda ma być transportowana tankowcami lub s(...)
»

Poprzeczka w górę(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Minister gospodarki 3 listopada br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z nim wymagany udział energii elektrycznej wytwa(...)
»