Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

KIGO w Łodzi(...)

Robert Lubecki Przez dwa dni (28-29 września br.) w Łodzi członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz niezrzeszeni uczestnicy Konferencji dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem ministra środowiska Jerzego Swatonia oraz prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego w Hotelu Ambasador. Była okazją do wyciągnięcia wniosków i wymiany doświadczeń w zakresie codziennych problemów, z którymi borykają się(...)
»

Zarobić na osadach(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce osadem ściekowym Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się w Polsce proces intensywnego inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową. Efektem tego jest znaczna poprawa w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków. W czasie projektowania i budowy wielu ówczesnych oczyszczalni ścieków pominięto jednak problematykę zagospodarowania osadów ściekowych. W niektórych projektach oczyszczalni ścieków w rozdziale gos(...)
»