Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Półka z ksiązkami(...)

Frakersi o gazie i ropie łupkowej Gregory Zuckerman Amerykański dziennikarz ekonomiczny i biznesowy Gregory Zuckerman opisuje w swojej książce przełom w gospodarce środowiskowej i geopolitycznej świata. Przedstawia poczynania kilku Amerykanów – wśród nich Aubreya McClendona, Harolda Hamma i Marka Papa – w zakresie pozyskiwania energii ze szczególnego rodzaju skał – łupków. Tytuł książki odnosi się do procesu szczelinowania hydraulicznego w gęstych skałach, cz(...)
»

Chcemy przemawiać argumen(...)

Ze Stanisławem Drzewieckim, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, rozmawia Piotr Strzyżyński Obejmuje Pan prezesurę w Izbie w ciężkim, a jednocześnie bardzo ciekawym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej okresie. Proszę powiedzieć, jaka rola w obecnej sytuacji przypada Izbie? Jest to rzeczywiście bardzo trudny i odpowiedzialny moment. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę… pokazała, że prawo nie jest idealne. Jednocześnie ukazała słabości, (...)
»