Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

„Ustawa antysmogowa” już (...)

12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), w ramach której znalazły się przepisy nazywane w mediach „antysmogowymi”. Nowelizacja dokonana została Ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2015 r. poz. 1593), w której zmienionych zostało kilka przepisów ustawy P.o.ś. Określenie „przepisy antysmogowe” odnosi się do zmiany art. 96 ustawy P.o.ś., poza nim zmienionych zostało kilka przepis(...)
»