Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niesumienni pod lupę(...)

Z Edmundem Waśko, wicedyrektorem poznańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, rozmawia Piotr Strzyżyński Najwyższa Izba Kontroli od 1 kwietnia do 6 lipca 2004 r. przeprowadziła kontrolę pt. „Organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi w dużych miastach”. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2002-2003. Skąd wziął się pomysł na kontrolę dużych miast w zakresie gospodarowania odpadami? Kontrola prowadzona była z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli(...)
»

Rzetelność traci na znacz(...)

Z Jürgenem Tönsmeierem, szefem grupy TEW, rozmawiał Rafał Marek Co zadecydowało o pojawieniu się grupy TEW na polskim rynku? W połowie lat 90. podjęliśmy strategiczną decyzję rozwinięcia naszej działalności poza granicami Niemiec. Decyzja ta była kontynuacją naszych pozytywnych doświadczeń zdobytych po upadku muru berlińskiego w Meklemburgii, Saksonii i Turyngii. Rynki Europy Środkowej i Wschodniej charakteryzowała już wówczas większa dynamika rozwoju aniżeli w Niemczech.(...)
»