Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Ślepe ścieżki edukacji ek(...)

Każdy, kto zajmuje się ochroną środowiska, zna pojęcie edukacji ekologicznej – jako zespołu działań związanych z edukowaniem społeczeństwa w zakresie poprawy stanu środowiska. Jej efektem ma być wyższa świadomość społeczeństwa, skutkująca poprawą stanu środowiska. Szczególnym elementem tej edukacji jest – excusez le mot, ale nie znajduję zręczniejszego sformułowania – „edukacja odpadowa”, która, nakierowana na działania społeczne, ma się przyczynić do zmnie(...)
»

Wody opadowe oraz roztopo(...)

Liczne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli branży wod-kan do projektu Ustawy Prawo wodne z 26 kwietnia 2016 r. inspirują do pogłębienia rozważań nad rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Środowiska1.  Wydaje się przy tym, że szczegółowej analizy wymagają przede wszystkim przepisy nowego1 Prawa wodnego, które ogniskują się na kwestiach związanych z wodami opadowymi oraz roztopowymi.  Usunięcie definicji ścieków&nbsp(...)
»