Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Higiena i porządek na ter(...)

Latem, zarówno dzieci, jak i dorośli, muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do bezpiecznego korzystania z terenów rekreacyjnych – od czystej wody w kąpieliskach, poprzez lasy bez śmieci, aż po sprawne huśtawki i zjeżdżalnie na placach zabaw. To wszystko oznacza sporo pracy dla strażników miejskich. Przygotowanie terenów rekreacyjnych do sezonu letniego jest jednym z planowych zadań, jakie wykonują strażnicy w okresie wiosennym. Czynności(...)
»

Dzisiaj malujemy, jutro d(...)

Działania dotyczące poprawy stanu środowiska w dziedzinie ochrony wód przypominają czasami walenie głową w mur. Czy naprawdę musimy zacząć remont mieszkania od pomalowania, a potem przypomnieć sobie o braku instalacji? Pomimo w miarę jasnych przepisów w dalszym ciągu trwa rozmowa głuchego z niemym i do tego niewidomym. Na początku marca we Wrześni odbyły się dwa spotkania przedsiębiorstw wodociągowych. Poświęcone były przede wszystkim jednemu tematowi: przyłączom i zasadom korz(...)
»