Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Atrakcje w otoczeniu brzó(...)

Coraz częściej gminy sięgają po ciekawe rozwiązania związane z zabudową przestrzeni publicznej. Tak też jest w przypadku gm. Miasta Płock, na zlecenie której został wykonany projekt placu zabaw w lasku brzozowym.   Teren objęty opracowaniem to 2 ha niezagospodarowanego wnętrza wśród zabudowy osiedlowej Podolszyce Południe w Płocku z dziko rozrastającym się laskiem brzozowym. Dzięki miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, w kt&oa(...)
»

Odpady elektroniczne w Sz(...)

W realizację założeń gospodarki odpadami są zaangażowane gminy, firmy oraz osoby prywatne, które powodują powstawanie odpadów. Zarządzanie o odpowiedzialności producentów sprzętu elektronicznego wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2001 r. Nakłada ono większą odpowiedzialność producentów tego sprzętu za jego utylizację. Jednocześnie zacznie prawdopodobnie obowiązywać § 25 zarządzenia o u(...)
»