Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Realizacja planów gospoda(...)

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego jest częścią „Programu Ochrony Środowiska na lata 2003-2010”, uchwalonego przez sejmik województwa 15 października 2003 r. Tego dnia rozpoczął się proces opracowywania planów na szczeblu powiatowym i gminnym, zakończony dopiero 30 czerwca br. Stan realizacji opracowywania planów gospodarki odpadami w województwie lubuskim przedstawiono w tab. 1. Tab. 1. Stan realizacji planów gospodarki odpadami dla wojew(...)
»

Ustabilizować rynek RIPOK(...)

Sektor gospodarki odpadami, tak jak każdy inny, do spokojnego funkcjonowania potrzebuje przepisów, które mu to umożliwią. Z założenia powinny one dawać jasne wytyczne oraz minimalizować ryzyko nadużyć. A jaką mamy rzeczywistość? W ostatnim czasie Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych dwa ważne projekty rozporządzeń: w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) oraz w sprawie sposobu i formy sporząd(...)
»