Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Unijne refleksje(...)

Historyczna chwila przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to bardzo dobry moment do refleksji i dokonywania ocen i porównań dotyczących dostosowania Polski do szeroko rozumianych wymagań, standardów i zachowań obowiązujących lub występujących we Wspólnocie. Jeżeli mówimy o dostosowaniu, to powinniśmy mieć na uwadze nie tylko wypełnianie już ustalonych wymagań, ale także nasz wkład, jako nowego kraju członkowskiego, w rozwiązywanie kluczowych problemów poszerzonej Unii i całej społeczności (...)
»

Dachy zielone – zagadnien(...)

  W przypadku zaniedbań przy budowie dachu zielonego winny takiego stanu rzeczy podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej.   Odpowiedzialność cywilna definiowana jest w art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zdarzeniem sprawczym, w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego, jest zarówno działanie, jak i jego zaniecha(...)
»