Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Co w branży piszczy?(...)

Stronniczy przegląd prasy Po artykule S. Wikariaka z 12 sierpnia br. pt. „Jeśli bez umowy, to bez przetargów” serwer ,,Rzeczpospolitej’’ zapchał się. Gminni biznesmeni pytali, jak to zrobić, a przedsiębiorcy wyrażali niepokój, że zamknie to przed nimi gminne rynki. W artykule zreferowano wyrok NSA, w którym argumentowano, że jeśli gmina powołuje spółkę celową i nie zawiera z nią umowy celem transferu środków z budżetu, to nie musi zlecać jej usług(...)
»

Informator - Kraj(...)

SkładowIS(k)O Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało zintegrowany Certyfikat Jakości ISO, który potwierdza wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, BHP i zarządzania, jakie osiągnęło składowisko odpadów w Sobuczynie, na które trafiają wszystkie odpady z miasta. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy CzPK rozpoczęło w listopadzie 2004 r. Zamknął, bo nie spełniały Ostrowiec Świętokrzyski, (...)
»