Wszystkie artykuły w kategorii: "Na półce z książkami"

Polecane artykuły:

Paliwo E10 dopuszczone do(...)

W celu dalszej implementacji zapisów unijnych dyrektyw wprowadzono zmiany w dwóch ustawach obejmujących swoim zakresem obszar paliw i biopaliw. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z 11 lipca 2014 r. oraz Ustawa z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zostały uchwalone w związku z koniecznością wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE, odnoszącą się do spec(...)
»

Przez kontrolę do poprawy(...)

Na początku br. opublikowano „Raport z przeprowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. Posłużył on za podstawę do dyskusji na temat kontroli przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. (...)
»