Wszystkie artykuły w kategorii: "Biopaliwa"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska w strt(...)

Władze miasta przewidziały w przyjętej w 2000 roku „Strategii rozwoju miasta Zakopanego” duże nakłady na ochronę środowiska. Wyznaczone zadania mają być zrealizowane do roku 2010. Największym wyzwaniem dla władz miasta jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów, którą rozpoczęto w 2001 roku. Zakończenie prac przewiduje się w tym roku. Koszt inwestycji to 12 milionów złotych, które pochodzić mają z budżetu gminy, funduszy „Tesko” oraz środków pomocowych. (...)
»

Docierać do ludzi(...)

Rozmowa z Januszem Ostapiukiem,dyrektorem generalnym Europejskiej Platformy Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego   Jakie były początki Europejskiej Platformy Recyklingu w Polsce? Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (EPR Polska) została utworzona w 2005 r. Jest ona członkiem European Recycling Platform, organizacji powstałej w grudniu 2002(...)
»