Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opis przedmiotu zamówieni(...)

Przygotowując postępowanie o zamówienie publiczne, niezmiernie istotne jest staranne wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Według art. 29 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – DzU z 2010 nr 113, poz. 759, ze zm.), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności m(...)
»

Między puszczą a stolicą(...)

Gmina Stare Babice leży na zachód od Warszawy w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Jednocześnie od północy graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, a większa część jej obszaru znajduje się w otulinie tego Parku. Takie położenie powoduje pewne ograniczenia, ale też stwarza możliwości rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, z chwilą powstania samorządu terytorialnego w obecnej postaci, władze gminy przejęły w posiadanie istni(...)
»