Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasobność gleb i podłoży(...)

Zasobność gleby to całkowita zawartość w niej składników mineralnych i organicznych, nagromadzonych w wyniku procesów akumulacji. Zasobność gleb i podłoży specjalnie konstruowanych dla konkretnych upraw jest warunkowana zarówno przez komponenty tworzące glebę lub materię podłożową, jak i działania człowieka, modyfikujące ich skład chemiczny. W odniesieniu do większości terenów zieleni kształtowanej modyfikacje te są daleko posunięte, istotni(...)
»

Właściwości granulatu drz(...)

Największymi użytkownikami granulatu (pelet) w Europie są Szwedzi, Duńczycy, Niemcy i Austriacy. Nic więc dziwnego, że właśnie w tych krajach przed kilku laty opracowano odpowiednie procedury służące ocenie tych specyficznych paliw – normy. Normy europejskie Europejski Komitet Standaryzacji CEN przygotowuje obecnie 30 norm technicznych dotyczących biopaliw stałych. Dwie najważniejsze dotyczą klasyfikacji i specyfikacji (prCEN/TS 14961) oraz gwarancji jakości biop(...)
»