Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czynniki wpływające na wy(...)

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do spełnienia wielu wymogów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Efektem działań Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich latach jest uchwalenie szeregu ustaw i rozporządzeń mających na celu dostosowanie prawodawstwa polskiego do przepisów obowiązujących w UE.Przystępując do działań w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, stawiamy sobie następujące podstawowe pytania: Jakie czynniki wpły(...)
»

Wokół energetyki gazowej(...)

IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energetyka Gazowa”, zorganizowana przez Instytut Techniki CieplnejorazInstytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiejwe współpracyzInstytutem Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, odbyła sięw drugiej połowie września w Warszawie. Podobnie jak w minionych latach zgromadziła ona specjalistów z dziedziny energetyki gazowej: naukowców, producentów, dostawców i użytkowników paliw g(...)
»