Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Prawo ochrony środowiska(...)

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska odracza widmo kar środowiskowych za zrzut ścieków Na łamach grudniowego numeru „Wodociągów-Kanalizacji” (Modernizacja oczyszczalni ścieków w nowych uwarunkowaniach prawnych, nr 12/2015) informowaliśmy o sankcjach, jakie grożą gminom w przypadku nieprzeprowadzenia wymaganych modernizacji oczyszczalni ścieków. Chodzi zwłaszcza o wymagania wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków kom(...)
»

Co zatruwa naszą atmosfer(...)

Atmosfera jest jednym z trzech segmentów środowiska. Najbardziej na zdrowie i życie człowieka oddziałuje stan atmosfery. Prognozowane przez niektórych naukowców zmniejszenie zawartości tlenu w atmosferze w perspektywie dwustu lub trzystu lat może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Jest oczywiste, że o jakości atmosfery decydują rodzaj i ilość emisji zanieczyszczeń do niej przekazywanych, których źródłami pierwotnymi są: • procesy spalania w sektorze p(...)
»