Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Dobre, bo polskie(...)

Systemy gospodarki odpadami komunalnymi Problemy związane z zarządzaniem odpadami rozwiązywane są przez kraje rozwinięte poprzez coraz częstsze stosowanie metod ich unieszkodliwiania i odzysku chroniących środowisko, minimalizujących koszty ponoszone przez społeczność lokalną oraz respektujących wszelkie normy w zakresie ochrony środowiska. Jeszcze w 2004 r. francuskie przedsiębiorstwo TECSEM prezentowało w Polsce nową koncepcję procesu unieszkodliwiania i odzysku stałych odp(...)
»

Ustawa o zużytym e-sprzęc(...)

Pierwszym aktem prawnym określającym ogólne obowiązki w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu, które powinny być przyjęte na terenie Unii Europejskiej, była dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do osiągnięcia poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie mniejszej niż 4 kg/mieszkańca rocznie. Wyznaczony poziom powinien być osiągnięty do 31 grudnia 20(...)
»