Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Recykling przepracowanych(...)

Płyny chłodnicze oparte na glikolu etylenowym znajdują powszechne zastosowanie w motoryzacji, w przemyśle w instalacjach chłodniczych oraz w coraz popularniejszych w naszej strefie klimatycznej instalacjach klimatyzacyjnych. Szacuje się, że polski rynek zużywa rocznie ok. 30 tys. ton płynów chłodniczych. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z celów, któremu Unia Europejska poświęca obecnie szczególną uwagę. Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich koniec(...)
»

Przeróbka osadu w Oczyszc(...)

Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady muszą w sposób bezpieczny dla środowiska zostać zagospodarowane. Wiąże się to z wyborem optymalnej metody. Osady zgodnie z prawem krajowym są odpadem. W Polsce podstawowym aktem prawnym, dotyczącym gospodarki odpadami jest Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, która weszła w życie pierwszego października 2001 r. (DzU nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi poprawkami. W myśl ustawy(...)
»