Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O zagospodarowaniu przest(...)

Na posiedzeniu Zarządu ZMP w Niepołomicach 10 czerwca br. omawiano problem opłat za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i – po raz kolejny – nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast podczas spotkania Zarządu w Inowrocławiu w dniach 7-8 lipca br. dyskutowano m.in. na temat projektów regulacji dotyczących finansowego wsparcia budownictwa dla najuboższych, dodatków mieszkaniowych oraz ochrony lokatorów. Mieczysław Bień, prezyd(...)
»

Składowiska nielegalne. R(...)

W pierwszej części artykułu, zamieszczonej w grudniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”, została zaprezentowana zróżnicowana sytuacja dotycząca rekultywacji i remediacji gruntu w odniesieniu do tzw. składowisk legalnych. Jednak również w przypadku składowisk nielegalnych, utożsamionych w prawie polskim z miejscami nieprzeznaczonymi do składowania odpadów, powstaje szereg wątpliwości. Nawiązując do rozważań zawartych w części pierwszej artykułu, możn(...)
»