Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Architekt krajobrazu w ci(...)

Czy jest sens mówić o podróżowaniu w styczniu? Przecież za oknem panują mróz i śnieg albo plucha. Jednak zima to idealny czas na planowanie. Mimo że projektować można przez cały rok, wielu architektów krajobrazu doświadcza wiosennego natłoku pracy. Warto więc wykorzystać ten spokojny moment. O tym, że podróże kształcą, wiemy wszyscy. Natomiast o tym, że inspirują, doskonale wiedzą architekci. W dobie Internetu i kolorowych albumów można w jednej sekundzie odwiedzić (...)
»

Usługi wodociągowo-kanali(...)

Henryk Bylka Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 wprowadziła szereg nowych regulacji. Obowiązujące jeszcze w ubiegłym roku przepisy prawne dotyczące usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne były rozproszone, mało precyzyjne i nieprzystosowane do uwarunkowań społeczno-politycznych ukształtowanych po 1990 r. Nowa ustawa1 określiła rolę i zadania państwa, gminy oraz świadcząceg(...)
»