Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Promowanie działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze infrastruktury komunalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Zagadnienie to stanowi również jeden z głównych obszarów, na których opiera się przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej pn. „Europa 2020”. Głównym celem strategii jest o(...)
»

Poszanowanie zasobów w op(...)

Polsko-niemiecki projekt urbanistyczno-architektoniczny rewitalizacji osiedla z wielkiej płyty – Pasewalk Ost jest przykładem rozważań o ergonomii procesu. Władze miejskie Pasewalku, miasteczka położonego ok. 40 km na zachód od Szczecina, w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, zorganizowały konkurs na projekt rewitalizacji dużego osiedla mieszkaniowego, który zrealizowano w latach 1965-1989. (...)
»