Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Punkty skupu złomu(...)

W punktach skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych powszechnie prowadzona jest zbiórka odpadów metalowych od ludności oraz od firm zajmujących się rozbiórką konstrukcji metalowych. Utworzenie takiej placówki stanowi przedsięwzięcie proekologiczne. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1, skup złomu zaliczany jest (...)
»

Woda - nasze dziedzictwo(...)

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” prowadzi swoją działalność we wschodniej części Polski w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).  Jest to miasto na prawach powiatu, które liczy ok. 58 000 mieszkańców. Przedmiotem działalności spółki są usługi prowadzone w zakresie poboru, uzdatniania i przesyłu wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów. Spółka w szerokim zakresie korzysta z dóbr środowiska naturalnego, dlatego jest aktywna(...)
»