Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ZUO(czyńcy) z Elbląga i i(...)

Beneficjenci projektów edukacyjnych Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) z Elbląga i 16 sąsiednich gmin edukują się wszechstronnie w zakresie ekologii. Nacisk kładziony jest na praktykę: znajomość i stosowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów. Regionalna instalacja w Elblągu zapewnia jak najlepsze warunki i narzędzia do edukacji ekologicznej dla wszystkich mieszkańców, z ukierunkowaniem na najmłodszych. Dzieci z placówek oświatowych objętych działaniem elbląskiej(...)
»

Standardy w gospodarowani(...)

Na Targach POLEKO 2004, podczas seminarium zorganizowanego przez OBREM, przedstawiono propozycje standardów organizacyjnych jakości usług w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jakość usług w działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych zależy głównie, po pierwsze od sposobu zarządzania tymi działaniami na szczeblu gminy, a po drugie od zastosowanych technolog(...)
»