Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Wspólna strategia działania Podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw, 17 kwietnia br. w Łańcucie, został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami województw, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strony wyraziły potrzebę zrównoważonego i efektywnego gospodarowania zasobami środowiska i stymulowani(...)
»

Zarządzenie pokontrolne W(...)

„Skoro przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska uprawniają wskazane w nich organy do wydawania zarządzeń pokontrolnych w oparciu o wyniki dokonywanych kontroli, a jednocześnie nie przewidują środka zaskarżenia tego zarządzenia do organu wyższego stopnia, to zarządzenie pokontrolne, stwierdzające istnienie po stronie obywatela jakiegoś obowiązku, (…) podlega zaskarżeniu do sądu na podstawie art. 3 §2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admin(...)
»