Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Miskant olbrzymi – roślin(...)

O miskancie olbrzymim Miscanthus x gigantheus – wiele zostało powiedziane na przestrzeni ostatnich lat, a informacje, jakie możemy znaleźć w prasie branżowej często są ze sobą sprzeczne. Jedno jest pewne – wiedza o miskancie w sposób ciągły i systematyczny się poszerza i obecnie wiemy już o tej roślinie o wiele więcej niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego nadszedł czas na to, żeby na podstawie najnowszej wiedzy rozprawić się z mitami krążącymi o tej ro(...)
»

Wspieramy rozwój regional(...)

Bioenergia z pewnością odegra znaczącą rolę w realizacji pakietu 3x20 we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego, jednak strategie i wykorzystywane technologie będą się od siebie różnić. Wynika to z faktu, iż stopień rozwoju rynku i zaawansowania technologii są rozmaite w poszczególnych regionach. Biogazownie – licznie funkcjonujące w Niemczech, Danii czy Szwecji, dopiero zaczynają powstawać na Litwie i Łotwie, a na Białorusi są na razie nieznane. Pos(...)
»