Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

  Wejście w życie Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zmieniło sytuację ekonomiczną, organizacyjną oraz prawną tych podmiotów, które zajmują się autorecyklingiem.   Do takiego działania Polska jest zobligowana w ramach postępowania z odpadami w kontekście samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE), które reguluje w Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejs(...)
»

Zgodnie z wymogami unijny(...)

Rada PIGO w czasie swych wyjazdowych posiedzeń odwiedza ośrodki, w których realizowane są interesujące inwestycje w gospodarce odpadami. Spotkania te służą przede wszystkim wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu efektywnych rozwiązań technologicznych i logistycznych. Tym razem zaproszeni zostaliśmy do Włocławka (w dniach 13-14 września br.) przez Sławomira Sarnowskiego, który już od prawie 15 lat prezesuje tamtejszemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Saniko. Saniko jest (...)
»