Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Społeczne postawy wobec ś(...)

  Celem artykułu jest przedstawienie typów postaw społecznych wobec środowiska przyrodniczego na zdegradowanych terenach poprzemysłowych wraz z czynnikami je kształtującymi. W przypadku krakowskiej Bonarki wyróżniono cztery typy postaw: ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju rekreacji i sportu, zagospodarowania terenu pod zabudowę oraz braku ukształtowanych postaw.   Badaniem społecznych postaw zajmuje (...)
»