Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Większa aktywność firm(...)

Ideą Konkursu było stworzenie swoistej platformy, która pozwoliłaby na podsumowanie efektów dotychczasowej zbiórki odpadów. Konkurs został zapoczątkowany spontanicznie i bez wsparcia uregulowań prawnych, które wtedy jeszcze nie istniały, a dzisiaj znacznie wspomagają selektywną zbiórkę. Sześć dotychczas zakończonych edycji potwierdza trafność pomysłu, a Konkurs o Puchar Recyklingu stał się okazją do podsumowania całorocznej działalności wielu gmin, związków gminnych i podmiotów gospodarczych w z(...)
»

Kompleksowy recykling poj(...)

Produkcja samochodów na całym świecie w ciągu ostatnich 30 lat stale rosła. Jedynie w latach 2008-2009, ze względu na kryzys gospodarczy, zanotowano spadek na poziomie ok. 3,7% w 2008 r. i 12,8% w 2009 r. W 2007 r. na całym świecie wyprodukowano blisko 73 mln pojazdów. W ciągu 27 lat wartość ta zwiększyła się niemal dwukrotnie w porównaniu do ok. 38 mln w 1980 r. Głównymi producentami są Europa Zachodnia, Ameryka Północna oraz Japonia. Obecnie przemysł mot(...)
»