Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

300 tysięcy złotych rozda(...)

W pierwszy dzień Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO (7 października br.) uczestnicy XIV edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu dowiedzieli się, kto spośród nich i w jakiej kategorii okazał się najlepszy. Laureaci odebrali nagrody od przedstawicieli sponsorów i partnerów Konkursu. W sumie swój udział w tej inicjatywie zadeklarowało 70 podmiotów, które w drugim etapie nadesłały niemal 270 zgłoszeń w dziewięciu kategoriach! Biorąc po(...)
»

Transpozycja Dyrektywy 20(...)

Opublikowany projekt ustawy z 16 października 2007 r. o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach ma na celu głównie przenieść do prawa polskiego cele ekologiczne i przepisy zawarte w Dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów uchylającej Dyrektywę 91/157/EWG. W ten sposób wcześniejsze dys(...)
»