Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ze świata(...)

Siła Słońca 585 dni trwała podróż największej na świecie łodzi zasilanej energią słoneczną. Mierzący 31 m długości i 15 m szerokościkatamaran PlanetSolar zasilany jest przez 537 m2paneli fotowoltaicznych. Dostawcą paneli była firma DuPont. Po 14 miesiącach budowy łódź Tûranor PlanetSolar została uruchomiona w marcu 2010 r. Maszyna waży 95 ton, a jej wysokość to 6,10 m. Na jej pokładzie może znajdować się jednocześnie 40 osób.(...)
»

Aktualna sytuacja formaln(...)

Od lipca 2006 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Uruchomiony został rejestr uprawnień do emisji CO2, który umożliwi handel tymi uprawnieniami na Towarowej Giełdzie Energii. Na światowych giełdach cena uprawnień do emisji w lipcu br. przekroczyła 17 euro/t, zaś w sierpniu wahała się na poziomie 15,1-16,3 euro/t. W pierwszej fazie sesji na TGE w systemie notowań jednolitych zawarto jedną trans(...)
»