Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bezpieczna budowa, eksplo(...)

Nowy etap przed wejściem Polski do UE Lech Wysokiński W Polsce weszła w życie grupa ustaw i rozporządzeń dotycząca ochrony środowiska i odpadów, których celem jest dostosowanie polskiej praktyki w zakresie gospodarki odpadami do zasad Unii Europejskiej. Dalsze rozporządzenia są przygotowywane. Zgodnie ze znaną generalną strategią, w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami trzeba spełnić trzy warunki: warunek redukcji masy odpadów u źródła, warunek(...)
»

Problemy z transpozycją d(...)

Dyrektywa o odpadach wskazuje wagę gospodarki odpadami w całym sektorze gospodarczym, w którym obroty sięgają ponad 100 mld euro rocznie, pracuje w nim ok. 1,5 mln osób, a recykling zapewnia znaczące ilości zasobów: 50% papieru, 50% stali, 43% szkła i 40% metali nieżelaznych. Zarazem mamy do czynienia z negatywnymi tendencjami: ilość odpadów corocznie wzrasta, odpady komunalne są jeszcze cały czas nieprawidłowo zagospodarowywane (49% jest skła(...)
»