Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia z jogurtu to nauk(...)

Nauki zajmujące się zjawiskami elektrycznymi czerpią mocno z tego, co podpatrzyliśmy w przyrodzie ożywionej, a elektryczność i procesy życiowe są ściśle ze sobą związane. Czy można pozyskiwać energię z organizmów żywych? Pokazuje to moment narodzin współczesnej elektrochemii, za który przyjmuje się często doświadczenie Luigiego Galvaniego, kiedy to zaobserwował on zjawisko pobudzenia elektrycznego narządów u żaby (a dokładniej skurcz mięśnia nogi). Wszystko zaczęło (...)
»

Procedura rozpatrywania o(...)

W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” zaprezentowana została problematyka kosztów postępowania odwoławczego. Kontynuując tematykę odwołań, w bieżącym wydaniu przedstawiona zostanie procedura ich rozpatrywania. Po ustaleniu, że od odwołania uiszczono wpis, prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) zawiadamia zamawiającego o wpłynięciu odwołania, wzywając go jednocześnie do niezwłocznego nadesłania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg(...)
»