Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Możliwości intensyfikowan(...)

Stabilizacja osadów ściekowych z zastosowaniem procesu fermentacji metanowej jest historycznie najstarszym, a współcześnie najbardziej rozpowszechnionym procesem przeróbki osadów ściekowych. Pierwszym krokiem milowym dla intensyfikowania tego procesu było przejście z technologii otwartych komór fermentacyjnych do technologii zamkniętych, wydzielonych komór fermentacyjnych i warunków temperaturowych odpowiadających funkcjonowan(...)
»

Kalendarium(...)

6-8.09.2012, Białka Tatrzańska IX Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie Odlewnicze – Ochrona Środowiska. Nowoczesne systemy regeneracji mas zużytych i technologie energooszczędne w odlewni” Organizator: Akademia Górniczno-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Info: 12 617 27 72, epudek@agh.edu.pl, www.odlew.agh.edu.pl   (...)
»