Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Nowy format karty charakt(...)

   Karta charakterystyki to zbiór informacjio właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Jest przeznaczona m.in. dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.   Karta charakterystyki jest sporządz(...)
»

Recykling przepracowanych(...)

Płyny chłodnicze oparte na glikolu etylenowym znajdują powszechne zastosowanie w motoryzacji, w przemyśle w instalacjach chłodniczych oraz w coraz popularniejszych w naszej strefie klimatycznej instalacjach klimatyzacyjnych. Szacuje się, że polski rynek zużywa rocznie ok. 30 tys. ton płynów chłodniczych. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z celów, któremu Unia Europejska poświęca obecnie szczególną uwagę. Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich koniec(...)
»