Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Reklama

Polecane artykuły:

Katowice dla środowiska(...)

Bez wątpienia terenom tym daleko do miana „zielonych płuc Polski”, ale podejmowane lokalne inicjatywy przynoszą widoczne, pozytywne zmiany. Wiele w tym, jeśli nie najwięcej, wkładu miejscowego samorządu – zarówno gminnego, jak i wojewódzkiego. Dobrym przykładem mogą być Katowice, stolica regionu, gdzie ogniskuje si(...)
»

Zielone parki przedsiębio(...)

 Nowatorskim pomysłem na ekologiczne zagospodarowanie terenów przemysłowych są zielone parki przedsiębiorczości. Łączą one cechy tradycyjnych parków przemysłowych z działaniami na rzecz ochrony środowiska.  Obecnie polskie firmy coraz częściej poszukują nowych technologii i procesów produkcyjnych po to, aby obniżyć koszty i zredukować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone środowisku. Połączenie innowacyjnych rozwiąz(...)
»