Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Eksploatacja sieci kanali(...)

Eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Śrem zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie. W 1997 r. zakład przekształcono w spółkę gminy Śrem. Spółka eksploatuje ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków: centralną oczyszczalnię dla miasta Śrem oraz cztery małe oczyszczalnie wiejskie (Bodzyniewo, Binkowo, Orkowo i Kaleje). Łączna długość sieci kanalizacyjnej przekracza 100 km. Na terenie gminy Śrem (...)
»

Globalny problem z recykl(...)

Globalny problem z recyklingiem Świat w XXI w. coraz bardziej przyspiesza i staje się jedną globalną wioską. Rozwój został podporządkowany różnym ponadnarodowym strukturom i korporacjom, które narzucają reguły naszego funkcjonowania, a człowiek wciśnięty w tę machinę staje się jej bezwolnym trybikiem. Ta myśląca część mieszkańców planety ciągle zadaje pytanie: dokąd zmierzamy i czy to jest rozwój zrównoważony? Życie Polak(...)
»