Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

  Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich W przetargu na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (woj. warmińsko-mazurskie), realizowaną w ramach projektu „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”, wyłoniono dwóch wykonawców. Wykonanie budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montażem i dost(...)
»

Informator(...)

Zaczyn do dalszych dyskusji Jednym z wyzwań dla gmin, wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest ustalenie metody naliczania opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców. Wychodząc naprzeciw wątpliwościom rodzącym się w związku z tym zadaniem, redakcja „Przeglądu Komunalnego” przy współpracy z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowe(...)
»