Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Współspalanie osadów ście(...)

W piecu cementowym występują bardzo dobre warunki do współspalania różnego rodzaju odpadów. Produkcja cementu to proces, w którym w sposób użyteczny możemy wykorzystać odpad w całości. Energia chemiczna jest źródłem ciepła w piecu, gdzie odbywa się obróbka termiczna wypalanego materiału, a część nieorganiczna staje się wartościowym dodatkiem do wsadu materiałowego. Cementownie przygotowane do spełnienia bar(...)
»

Kary za niszczenie i usuw(...)

Wysokość kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew bądź krzewów bez wymaganego zezwolenia do tej pory była mocno zróżnicowana. Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody dają szansę na to, aby ustalać stawki kar w odniesieniu do daty ich popełnienia, uwzględniając przy tym współczynniki różnicujące wysokość opłaty. Z punktu widzenia organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska bardzo ważnym zagadnieniem j(...)
»