Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu na poziom(...)

Społeczność międzynarodowa postrzega zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu, czego wyrazem jest Traktat Klimatyczny (Rio de Janeiro, 1992 r.) oraz uzupełniający go Protokół z Kioto, określający przewidywane do 2012 r. redukcje emisji CO2. Unia Europejska jest na arenie międzynarodowej jedną z najbardziej aktywnych organizacji prowadzących politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez wdrożenie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do em(...)
»

Mnogość działań- jeden ce(...)

Coraz więcej samorządów podejmuje inicjatywy mające na celu likwidację niskiej emisji – i to nie tylko dlatego, iż ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza na swoim terenie. – Co roku w sezonie grzewczym jest kilkanaście dni, w których stacje monitoringu jakości powietrza rejestrują przekroczenia norm w zakresie emisji pyłów, sięgające kilkudziesięciu procent. Wprawdzie(...)
»