Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zasady skutecznej komunik(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Skuteczna komunikacja społeczna z otoczeniem, a zwłaszcza ze społecznością lokalną, to nie tylko otwartość informacyjna. Aby prowadzić aktywną i skuteczną komunikację, trzeba umieć wykorzystać dostępne techniki i narzędzia – od rozpoznania grup docelowych do reklamowego „ataku”. W wielu konfliktach związanych z lokalizacją i uruchamianiem nowych inwestycji, w tym przedsięwzięć komunalnych, is(...)
»