Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

W czym sęk?(...)

  Jaki będzie ten następny? – To pytanie, które choćby podświadomie zadajemy sobie pod koniec każdego roku. Ale nie ma proroków, którzy znaliby na nie dokładną odpowiedź. Zwłaszcza w makroskali. Nieco łatwiej jest prognozować specjalistom z danej branży – na przykład takiej, jak energetyka odnawialna. Tu łatwo się domyśleć, że po opracowaniu Krajowego Planu Działania, „odpowiednie czynniki” skoncentrują się – oby wreszcie z ene(...)
»

Granice zakładu a standar(...)

Ograniczenie dotyczące eksploatacji określonej instalacji w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić w przypadku, gdy nie są spełnione określone warunki, zawarte w art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Czy od tej reguły są jednak wyjątki? Punktem wyjścia można uczynić postanowienia art. 144 ust. 1-2 ustawy P.o.ś. Pierwszy z nich odnosi się do tego, że eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Z (...)
»