Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przygotowania do budowy o(...)

Planując budowę oczyszczalni ścieków, należy zapoznać się z wymaganiami prawnymi i formalnymi oraz zaleceniami w celu uniknięcia podstawowych błędów. Według ustawy Prawo wodne1, ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu(...)
»

Polska technologia podbij(...)

Reaktor katalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych T Technology na komponent do produkcji paliw płynnych jest wynalazkiem na miarę XXI w. Za to nowatorskie rozwiązanie polski inżynier, Zbigniew Tokarz, otrzymuje prestiżowe wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Niedawno na Międzynarodowych Targach Ekologicznych Pollutec w Lyonie otrzymał Złoty Medal za najważniejszą innowację europejską w dziedzinie ochrony środowiska w 2006 r., odebrał też krajową nagrodę w Konkursie (...)
»