Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Globalnie myślimy o opona(...)

Wywiad z Mariuszem Heleniakiem, wiceprezesem zarządu Glob Polska Organizacja Odzysku S.A. Proszę przybliżyć początki, jak powstała Organizacja Odzysku GLOB? Glob Polska Organizacja Odzysku S.A. jest prywatną inicjatywą osób fizycznych, wcześniej nie związanych z recyklingiem, które były żywo zainteresowane pomysłem i dysponowały środkami kapitałowymi umożliwiającymi zawiązanie organizacji. W rezultacie ich działań założyliśmy naszą spółkę,(...)
»

Wspólny front(...)

Rozmowa z Romualdem Grabiakiem, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w poznańskim Starostwie Powiatowym, współinicjatorem powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia skupiającego dyrektorów takich wydziałów   Stowarzyszenie, którego powołania jest Pan współinicjatorem, uzyskało niedawno wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak doszło do jego powstania? Zaczęło się od teg(...)
»