Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w gmi(...)

Blisko dwuletni okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej wykazał, że bez podjęcia zdecydowanych zmian prawno-organizacyjnych w gospodarce odpadami nie będziemy w stanie wypełnić w stosownym czasie zobowiązań i osiągnąć odpowiednich standardów. Bez istotnego i postulowanego przez środowiska samorządowe i branżowe wzmocnienia roli gminy w systemie gospodarki odpadami będziemy mieli duże trudności z osiągnięciem wymaganych przez UE poziomów odzysku odpadów. Dlatego należy jak na(...)
»

Od redaktora(...)

Magia zmiany daty w kalendarzu działa szczególnie mocno na przełomie roku. I trudno się temu dziwić, bo w jednej chwili wskakujemy nie tylko w nowy dzień czy miesiąc, ale też rok. Łatwo wtedy jednym pociągnięciem postawić grubą kreskę i oddzielić to, co było, od tego, co będzie. Powiedzieć sobie: czas na zmiany! Pod koniec roku mamy zawsze wysyp wszelkiego rodzaju zestawień, wyników, podsumowań, raportów, bilansów etc. I to praktycznie we wszystkich dziedzinach, toteż zasada ta nie (...)
»