Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Batalia o czystą wodę i u(...)

Warszawski Program Ochrony Środowiska Zrównoważony rozwój miasta w zgodzie z wymogami ochrony środowiska w Zjednoczonej Europie - to nadrzędny cel opracowanego właśnie przez władze stolicy Programu ochrony środowiska dla Warszawy. Takie określenie priorytetów ma swoje konsekwencje – największym wyzwaniem, także finansowym dla władz samorządowych jest konieczność zrealizowania najpilniejszych inwestycji ekologicznych. Tylko na poprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę(...)
»

Informacje branżowe(...)

Kto zapłaci kary? Wysokość kar nakładanych na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za odprowadzanie do Wisły nieoczyszczonych ścieków może sięgnąć 500 mln zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił kolejne skargi na decyzję o ich wymierzeniu. Znaczną część wymierzonych kar stanowią te nałożone na MPWiK pod koniec lat 90., w czasie gdy przedsiębiorstwo nie było jeszcze przekształcone w spółkę prawa handlowego i jako przedsiębiorstwo komunalne pracujące na potr(...)
»