Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podwójne naliczanie biopa(...)

Podczas gdy Polska wciąż zmaga się z trudnościami we wdrożeniu Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, inne państwa członkowskie Wspólnoty już podejmują pierwsze działania naprawcze własnych rozwiązań legislacyjnych, transponujących na rodzimy grunt przepisy unijne. Najbardziej istotnymi dla sektora biopaliw elementami dyrektywy są kryteria zrównoważonego rozwoju, weryfikowane stosownymi systemami certyfikacji, oraz m(...)
»

Targi dla samorządowców(...)

To już druga edycja Targów dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2010. W Poznaniu w dniach 23-26 listopada 2010 r. zaprezentowano produkty i usługi dla administracji samorządowej. Związek Miast Polskich był jednym z patronów imprezy. Targi GMINA to projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wymyślono je po to, aby zgromadzić w jednym czasie i miejscu reprezentantów samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli świata biznesu. Oferta tej imprez(...)
»