Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Pora dyskusji(...)

W dniach 4-5 października br. we Wrocławiu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”, zorganizowana przez firmę Abrys. Radę programową stanowili: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Wojciech Halicki prof. UKSW, dr Marek Goleń oraz mgr inż. Tomasz Warężak. Wydarzenie zgromadziło ponad 130 uczestników.   Pod(...)
»

Najlepsi z najlepszych(...)

Wzorem służby cywilnej w administracji państwowej od 7 sierpnia br. pracowników samorządowych zatrudnia się na podstawie przeprowadzonego konkursu. Nie dotyczy to stanowisk wybieralnych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) oraz obsadzanych z powołania (skarbników i sekretarzy). Pracownikami samorządowymi są nie tylko urzędnicy miejscy, gminni czy powiatowi, ale także zatrudnieni w jednostkach i zakładach budżetowych. Pracownikiem samorządowym jest zarówno naczelnik, inspektor(...)
»