Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekowoda - nowy trend w Eu(...)

Światowe zasoby słodkiej wody są niewielkie i w dodatku nierównomiernie rozmieszczone. Choć istnieją regiony bogate w wodę, to dużym problemem są miejsca, w których notujemy jej deficyt. Jednocześnie, według danych ONZ, zapasy wody zaczynają się kurczyć – z powodu zmian klimatu, rosnącego zapotrzebowania na żywność i energię oraz potrzeb sanitarnych szybko zwiększającej się populacji. Obszary rolnicze, na których występuje niewielka dostępność wody bądź na terenach(...)
»

Ocena ryzyka wystąpienia (...)

Zaprószenie ognia w hałdzie z odpadami, nieostrożność pracowników, nieprawidłowości a nawet braki w instalacjach - prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w zakładach zajmujących się gospodarką odpadami jest bardzo wysokie. W poszukiwaniu przyczyny wystąpienia ognia istotne jest przeprowadzenie właściwych działań kontrolno-rozpoznawczych. 14 listopada 2011 r w zakładzie zajmującym się recyklingiem odpadów niebezpiecznych rozległ się głośny huk. Po chwili można by(...)
»