Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek energii elektryczne(...)

Polski przemysł jest branżą wysoce energochłonną, dla której koszt zakupu energii elektrycznej stanowi znaczną część kosztów produkcji. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen energii po ich uwolnieniu dla odbiorców przemysłowych oraz panujący ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, nieuzasadnione jest stwierdzenie, że obniżenie stawki podatku akcyzowego nie będzie miało wpływu na kształt cen energii elektrycznej w Polsce. Brak zdecydowanych i skutecznych działań zmierzaj(...)
»

Spory w słusznej sprawie(...)

  Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zasad rozdziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych to klasyczny przykład na to, jak można słuszne i bardzo ważne przepisy dyrektywy uczynić praktycznie nieskutecznymi poprzez odpowiednie ukształtowanie aktu wykonawczego.   Dotyczy to szczególnie sytuacji aktu wykonawczego, w tym przypadku decyzji Komisji, wydawanego w tzw. procedurze komitologii, która daje Kom(...)
»