Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wiemy, jak dbać o powietr(...)

Z Krzysztofem Melką, doradcą ministra środowiska, z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, IOŚ – PIB, rozmawia Katarzyna Błachowicz. Dotychczasowe raporty dotyczące jakości powietrza w Polsce nie napawały optymizmem. Jakie obszary były najbardziej zanieczyszczone? Co stanowiło główne przyczyny takiego stanu rzeczy? Problem jest znany od wielu lat, tzn. od czasu, gdy weszła w życie dyrektywa CAFE (Dyrektywa Parlamentu Europe(...)
»

Czyżby pokolenie OZE?(...)

Polityka energetyczna państwa ma wieloraki wpływ na gospodarkę w całym kraju, a więc także na budżet Polski i portfele Polaków. Aktualnie podejmowane decyzje kształtujące energetykę powinny być rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom, zarówno obecnym, jak i tym, którym będzie trzeba sprostać w perspektywie długoterminowej. Bardzo ważne jest myślenie przyszłościowe, bowiem efekty dzisiaj podejmowanych decyzji będą miały wpływ na życie kolejnych pokoleń. Często słyszymy, że Polsk(...)
»