Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Parkowe rewolucje (...)

  Niestety, rewitalizacje zabytkowych założeń parkowych w Polsce nadal są rzadkimi wydarzeniami. Wiele ciekawych przestrzeni, parków i ogrodów odeszło w niepamięć wskutek zaniedbania. Istnieją jednak wyjątki. Jeden z nich to park przypałacowy w Brodach w Lubuskiem. Dzięki wolontariuszom z Polski i Niemiec powoli, ale sukcesywnie odzyskuje dawny urok. Dzieje się to za sprawą organizacji Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Seminarium Parkowego, które (...)
»

Marketing w warunkach mon(...)

Firmy z branży wodno-kanalizacyjnej działają w sytuacji tzw. monopolu naturalnego. Jakie ma to znaczenie dla prowadzonych przez nie działań marketingowych? Monopol naturalny to specyficzne zjawisko w gospodarce. W dużym uproszczeniu oznacza, że produkt czy usługa są dostarczane na rynek przez jedną firmę. Nie występuje klasyczne zjawisko konkurencji, przy czym monopol naturalny wynika nie tyle z legislacyjnych barier ograniczających możliwość powstawania nowych podmiot(...)
»