Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Huty potrzebują złomu(...)

Od kilku lat po przeprowadzonej restrukturyzacji polskiego hutnictwa i prywatyzacji sektora, a także po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej widać zmiany w branży hutniczo-złomowej. Polityka cenowa hut podąża za trendami światowymi, co sprawia, że firmy złomowe zaczęły chętniej sprzedawać surowiec do polskich odbiorców. Rynek złomu w Polsce jest ściśle powiązany z tendencjami i kierunkami rozwoju hutnictwa nie tylko w kraju, ale również za granicą. Obecnie w Polsce istni(...)
»

Zielone dachy (...)

Zainteresowanie zielonymi dachami z roku na rok zwiększa się. W Polsce to temat nadal świeży. Pomimo zrealizowania wielu zielonych dachów brakuje badań dotyczących ich funkcjonowania w warunkach krajowych. Światowe osiągnięcia w tej dziedzinie są nieporównywalne, choć wciąż niewystarczające. Dzieje się tak dlatego, że funkcjonowanie zielonych dachów i ich wymierny, korzystny wpływ na środowisko miejskie zależą od bardzo wielu zmiennych i trudno przenosić (...)
»