Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

II Poznańskie Dni Recykli(...)

Zagadnienie recyklingu zostało na stałe wpisane do strategicznych dokumentów odpadowych miasta Poznania: Strategii gospodarki odpadami dla miasta Poznania oraz Planu gospodarki odpadami dla miasta Poznania, przyjętych przez Radę Miasta w czerwcu 2004 r. Stąd też zrodziła się idea zorganizowania Poznańskich Dni Recyklingu – cyklu wydarzeń edukacyjnych, społecznych, środowiskowych i kulturalnych, mających na celu promocję recyklingu oraz selektywnej zbiórki odpadów jako powszechnego zachowan(...)
»

XL Zjazd Krajowego Forum (...)

Kiedy przed dwudziestoma laty podjęliśmy uchwałę o powołaniu pierwszej w Polsce branżowej organizacji menedżerów zakładów oczyszczania miast, nie myśleliśmy, że doczekamy się czterdziestego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów. Spotykając się co pół roku – nieprzerwanie od 20 lat, uczestnicząc w ponad 60 zagranicznych szkoleniach oraz czerpiąc wiedzę w ramach krajowych kursów i konferencji, potrafiliśmy stworzyć silne branżowe środowisko, mające wpływ na (...)
»