Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sosna czarna(...)

Sosna czarna Sosna czarna (Pinus nigra) należy do drzew szczególnie przydatnych do uprawy w miastach. Wśród gatunków iglastych jeszcze tylko cis pospolity (Taxus baccata) i jodła jednobarwna (Abies concolor) dorównują jej tolerancją na warunki miejskie. W młodości pień ugałęziony jest od samej powierzchni gleby. Z wiekiem oczyszcza się powoli, a drzewa dojrzałe mają już koronę luźniejszą, zbudowaną z gałęzi niemal prostopadle w(...)
»

Charakterystyka odpadów o(...)

Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań1. Opakowania stały się integralną częścią samych produktów, a wraz ze wzrostem ilości produkowanych odpadów wzrasta też ilość odpadów opakowaniowych. Masa odpadów opakowaniowych wykazywanych w oficj(...)
»