Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Trudna koegzystencja z są(...)

Jeszcze nie tak dawno temu byliśmy straszeni wizjami zabetonowanego świata, w którym nie ma miejsca na żadne żywe stworzenia poza człowiekiem i zwierzętami trzymanymi w mieszkaniach. Tymczasem życie zweryfikowało te sądy. Okazuje się, że fauna wokół nas jest bardzo bogata. Z jednej strony coraz liczniejsze gatunki przystosowują się do życia w środowisku człowieka, z drugiej postępująca urbanizacja sprawia, że zajmujemy kolejne siedliska zwierząt, wymuszając na nich adaptację do nowych warunkó(...)
»

Prawo zamówień publicznyc(...)

Na wstępie należy zaznaczyć, że zmiana ekipy rządzącej spowodowała, iż koncepcja wdrażania postanowień tego aktu prawnego uległa modyfikacji. Według najnowszych informacji polski ustawodawca wywiąże się z obowiązków implementacyjnych nie poprzez uchwalenie całkowicie nowej ustawy kompleksowo uwzględniającej wszystkie nowe rozwiązania ustanowione na szczeblu unijnym, lecz poprzez nowelizację obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) jedynie w zakresie tych przepisów, któ(...)
»