Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodociągowe usprawnienia (...)

Produkcja i dostarczanie wody odbiorcom oraz odbieranie ścieków – to główne profile działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Malborku, które od 1997 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz wymienionych działań przedsiębiorstwo eksploatuje też ujęcie wody, składające się z siedmiu studni (w tym czterech czynnych), i kanalizację deszczową oraz wykonuje remonty wynikające z konieczności utrzymania urządzeń PWiK w pełnej sprawn(...)
»

System kaucyjny po europe(...)

Systemy kaucyjne są sprawdzonym sposobem zbiórki odpadów, gwarantującym wysoki poziom recyklingu materiałowego, dlatego też rekomendowane są w strategicznych dokumentach wielu organizacji międzynarodowych. System kaucji wymieniony jest m.in. w Planie działania na rzecz redukcji zaśmiecania Morza Bałtyckiego (Marine Litter Action Plan), przyjętym przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) w 2015 r. i potwierdzonym w Deklaracji Ochrony Bałtyk(...)
»