Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W trosce o tworzenie rynk(...)

PIGEO zwróciła się do Waldemara Pawlaka, wicepremiera i ministra gospodarki, z wnioskiem o zmianę progów obowiązkowego udziału biomasy niepochodzącej z produkcji leśnej w łącznej biomasie współspalanej z paliwami innymi niż odnawialne.  Są one określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochod(...)
»

Informator - kraj(...)

Pałeczka przekazana Od podziękowań za dwuletnią współpracę prof. Maciej Nowicki, ustępujący minister środowiska, rozpoczął swoją ostatnią konferencję prasową w tej roli. Krótko omówił też najważniejsze efekty prac prowadzonych przez resort pod jego kierunkiem oraz wskazał najistotniejsze, je(...)
»