Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organy ochrony środowiska(...)

Z dniem wejścia w życie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – P.o.ś. (a więc 1 października 2001 r.) pojawiła się w Polsce koncepcja przyporządkowania zadań związanych z ochroną środowiska organom administracji, uznanym przez tę ustawę za „organy ochrony środowiska”. Konstrukcję przyjętą w P.o.ś. oparto na założeniu, że wynikające z ustawy zadania przypisane są zawsze „organom ochrony środowiska”. Pojęcie to zostało zdefiniowane(...)
»

Technologia usuwania z wo(...)

Usuwanie żelaza i manganu z wody podziemnej jest najczęściej realizowanym zadaniem technologicznym w uzdatnianiu tego typu surowca. Czasami, oprócz wymienionych przekroczeń wskaźników, w wodach podziemnych odnotowuje się dodatkowo podwyższoną zawartość jonu amonowego oraz związków humusowych, mierzonych jako barwa (czy coraz częściej jako ogólny węgiel organiczny – OWO lub absorbancja promieniowania UV przy długości 254 nm). W większości(...)
»