Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Planowanie przestrzenne a(...)

  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne powinno określać kierunki rozwoju, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenów w wymiarze fizyczno-geograficznym, w tym przyrodniczym, estetycznym, a także historyczno-kulturowym. Od tego bowiem zależy, jak będzie wyglądała przestrzeń, która nas otacza. Jednak w praktyce stanowienia i stosowania prawa w tym obszarze uwzględnianie charakteru, ochrona czy wreszcie właściwe kształtowanie krajobrazu nie jes(...)
»

Innowacje nad Bugiem(...)

Lublin oraz Dolina Bugu w dniach 27-29 czerwca br. gościły uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska”. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawowali: prof. dr hab. Marian Wesołowski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oraz Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego. Na zaproszenie organizatorów na Lubelszczyznę przyjechało aż 109 przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z całego kraju, zajmujących s(...)
»