Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poprawa czystości Wisłoki(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał z inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki, a jego siedzibą jest miasto Jasło. Do Związku należy 19 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Podstawowym jego celem jest działanie na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, zgodnie z przekonaniem, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. W głównej mierze w ramach funduszu Unii Europejskiej PHARE 2001 S(...)
»

Czas na jubileusz(...)

X Konferencja Naukowa MEMPEP 2014 „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”, zorganizowana pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, miała miejsce w dniach 11-14 czerwca 2014 r. w Kościelisku. Organizatorem konferencji, odbywających się cyklicznie co dwa lata, był Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki(...)
»