Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Cisza przed burzą?(...)

W samorządach trwają obecnie gorączkowe prace nad wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustala się wysokości opłat, sposoby ich wyliczania, nowelizuje regulaminy utrzymania czystości. Wszystkim tym działaniom towarzyszy „Przegląd Komunalny”, dostarczając fachowej wiedzy i publikując różnego rodzaju opracowania, mogące być pomocne w tej nowej (dla części gmin) materii. Postanowiliśmy też przyjrzeć się st(...)
»

Będzie jawnie i sprawiedl(...)

No to znowu styczeń. Składamy sobie życzenia, by nowy, 2005 rok był lepszy, a co najmniej nie gorszy od roku, który właśnie się zakończył. A był to rok wielkich wydarzeń i emocji. Przystąpiliśmy do Unii, zaliczyli-śmy dwie Komisje Nadzwyczajne, wybraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ruszyły dopłaty i fundusze strukturalne, „załatwiliśmy” demokrację na Ukrainie. „Kasandry” nie bardzo wiedzą, co się stało, że ich tak „logicznie argumentowane&#(...)
»