Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konflikt na życzenie(...)

Elżbieta Olędzka - Koprowska Coraz częściej decyzja o rozpoczęciu inwestycji w gminie oznacza groźbę wybuchu konfliktu społecznego. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych projektów, które wiążą się z negatywnymi skutkami dla ludzi i środowiska naturalnego - z hałasem, wibracjami, emisją trujących substancji. Władze lokalne są najczęściej bezradne wobec protestów dotyczących planów budowy kontrowersyjnych w opinii społeczeństwa inwestycji. Budowa farmy wiatrowej,(...)
»

Tysiąc złotych na mieszka(...)

Do końca 2007 r. gotowe będą projekty na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w kilku warszawskich dzielnicach i w Pruszkowie. Jednocześnie przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa, która pozwoli na wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) podpisało w październiku umowę z konsorcjum na wykonanie prac projektowych, dokumentacji przeta(...)
»