Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie mączek p(...)

Mączki mięsne i mięsno-kostne wytwarzane w trakcie fizykochemicznej obróbki odpadów zwierzęcych dotychczas stosowane były jako materiały paszowe. Jednakże od 1 listopada 2003 r. ich stosowanie w tym celu jest zabronione przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich (DzU nr 165, poz. 1605), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ar(...)
»

Przegląd prasy(...)

Ogrody na dachu Rozwiązaniem alternatywnym, umożliwiającym zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych, są zielone dachy. Ich głównym zadaniem jest jak najlepsze odtworzenie naturalnej infiltracji i retencji oraz kontrola ilości i jakości odpływu z terenów zabudowanych. Badania możliwości retencyjnych dachów zielonych prowadzono na dachu budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jed(...)
»