Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo dla wszystkich(...)

Polska znalazła się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości za opóźnienia we wdrażaniu przepisów dyrektywy ptasiej. Może to skutkować w przyszłości nałożeniem na nasz kraj znaczących kar finansowych. Czy jednak są one nieuniknione? Czy ubiegłoroczne „komisyjne” pogrożenie palcem zostało zignorowane? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.   (...)
»

W trosce o efektywność en(...)

  Przedstawiciele środowisk instytucji, fundacji, stowarzyszeń, ekspertów, pracowników uczelni i instytutów naukowych od lat zajmujących się problematyką efektywności energetycznej są przekonaniu, że system świadectw energetycznych w Polsce wprowadzony z dniem 1 stycznia 2009 r. nie realizuje celów przyjętych przez UE oraz nie przyczynia się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i ochrony środowi(...)
»