Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

OZE - strategia przyjęta(...)

23 sierpnia br. Sejm przyjął rządowy dokument "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Nabrał on mocy politycznej, co powinno sprzyjać wzrostowi wykorzystania energetyki odnawialnej. Strategia ta wyznacza dwa poziomy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w dwóch okresach. Do 2010 r. mamy pozyskiwać 7,5%, a do 2020 r. 14% energii ze źródeł odnawialnych. Przyjęta "Strategia" jest realizacją nałożonego na rząd obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu z 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu(...)
»

Zieleń towarzysząca placo(...)

Aktywność ruchowa człowieka jest ważnym czynnikiem mającym znaczenie dla jego zdrowia, a dla dziecka jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju. Spontaniczna, wrodzona potrzeba zabawy uzewnętrznia ten rozwój, wpływa na kształtowanie się postaw i ma duże znaczenie osobotwórcze. Nowoczesną cywilizację, zwaną też informatyczną, charakteryzuje dominacja pracy umysłowej, przy bardzo niskiej aktywności ruchowej – dotyczy to również dzieci. Harmonogram naszych czynności jest c(...)
»