Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Odpady, energia, powietrz(...)

W sesji inauguracyjnej udział wzięli m.in. minister środowiska, Henryk Kowalczyk, prezes NFOŚiGW, Kazimierz Kujda oraz minister energii, Krzysztof Tchórzewski. Gości Kongresu przywitali Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys (organizatora Kongresu) oraz Robert Rosa, wiceprezes Abrysu. Przypomnieli oni, że Abrys obchodzi właśnie jubileusz 30-lecia działalności i że realizowane przez firmę działania dla środowiska to ważna misja społeczna. Ministrowie o energii i recyklingu(...)
»

Problemy emisji gazowych (...)

Osady ściekowe stają się coraz bardziej problematycznym odpadem, co związane jest zarówno z rosnącą z roku na rok masą wytwarzanych osadów, jak i ze stale zaostrzającymi się kryteriami ich zagospodarowania. Choć sytuacja w gospodarce osadami, związana przede wszystkim z rychłym zakazem ich deponowania na składowiskach po 2012 r., staje się coraz bardziej niepokojąca, zwłaszcza w małych gminach, to jednak brakuje długofalowej strategii konkretnych działań w tym zakresie1(...)
»