Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Gdy brakuje miejscowego p(...)

Znaczna część powierzchni Polski, zwłaszcza terenów poza obszarami zabudowanymi, nie jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.). Dotyczy to przede wszystkim terenów rolniczych. Tymczasem właśnie na takich obszarach mogą być lokalizowane inwestycje z zakresu energii odnawialnej, w tym elektrownie wiatrowe, w postaci zarówno pojedynczych turbin, jak i ich zespołów (farm wiatrowych). Należy w takim przypadku określić dopuszczalność (...)
»

Paliwa naftowe i biopaliw(...)

Paliwa produkowane z ropy naftowej są siłą napędową transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Warto się zastanowić nad tym, jaka będzie rola ropy w najbliższej przyszłości?  Ropa naftowa jest głównym źródłem zużywanej na świecie energii1 – dostarcza jej ok.34% (drugi w kolejności surowiec to węgiel – ok. 27%). Spadek wydobycia ropy naftowej Jedną z zasadniczych okoliczności, które muszą być br(...)
»