Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Źle z odpadami(...)

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie negatywnie oceniła gospodarowanie odpadami komunalnymi w skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego. Kontrolą objęto 28 samorządów w woj.: podlaskim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim, w tym 24 urzędy gmin i cztery urzędy marszałkowskie. W większości gmin (70,8%) nie objęto mieszkańców zorganizowaną zbiórką wszystkich odpadów komunalnych. Tylko w części gmin (41,7%) zapewniono warunki do selektywnego zbierani(...)
»

Płatności do roślin energ(...)

Rolnicy uprawiający rośliny na cele energetyczne będą mogli od 2007 r. otrzymywać dopłaty do powierzchni zajętej pod te uprawy, ale tylko w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków programu. Zmiana dotychczasowych przepisów umożliwiła rolnikom z nowych państw członkowskich uzyskanie premii w pełnej wysokości, czyli 45 euro/ha przy utrzymaniu ustalonej powierzchni upraw tych roślin w Unii Europejskiej na poziomie 2 mln ha. Zmienione zostały rozporządzenie Rady (WE) nr (...)
»