Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Rewitalizacyjna homeopati(...)

Współczesne, coraz bardziej zglobalizowane procesy rozwoju nasilają zróżnicowanie potencjałów gospodarczych miast w skali globalnej i krajowej. Globalizacja sprawia, że rośnie znaczenie metropolii kosztem miast średnich i małych. Praktycznie na całym świecie mówimy o potrzebie aktywnej polityki regeneracyjnej miast. Brak tego typu działań może powodować napięcia polityczne. W Polsce metropolizacja przestrzeni i towarzyszące temu p(...)
»

Partnerskie warsztaty(...)

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – począwszy od sławnego Raportu Brundtland z 1987 r. – jest przedmiotem nie tylko dyskusji teoretycznych, ale także praktycznych działań politycznych i gospodarczych. Obejmuje ona trzy filary: cele ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz ekologiczne. Idea realizacji niemiecko-polskich warsztatów badawczych narodziła się podczas pobytu prof. Holgera Rogalla w Polsce. Wraz z polskimi naukowcami zwrócił on uwagę na konieczność spotkania badaczy podejmu(...)
»