Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

W kodeksie cywilnym(...)

Zagadnienia ochrony zieleni, drzew i krzewów są także regulowane w prawie cywilnym, w tym prawie sąsiedzkim, które obejmuje zagadnienia związane z sąsiedztwem gruntów należących do różnych właścicieli. Jaki jest status prawny zieleni, drzew i krzewów w prawie cywilnym? W księdze pierwszej „Część ogólna” kodeksu cywilnego znajduje się art. 48, wg którego do części skł(...)
»

Jak poprawić jakość powie(...)

„Czyste powietrze w mieście” to przewodni temat tegorocznego, XXI Forum Ciepłowników Polskich, które odbyło się w połowie września w Międzyzdrojach. Oprócz merytorycznych wystąpień ekspertów, a także prezentacji nowoczesnych technologii redukujących emisję zanieczyszczeń tradycyjnie już przyznano Laury Ciepłownictwa. Laury Ciepłownictwa to najważniejsze nagrody, corocznie przyznawane wiodącym przedsiębiorstwom ciepłowniczym za konkretne osiągnięcia w branży oraz oso(...)
»