Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Obowiązki związane z prze(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Kluczową rolę w systemie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odgrywają zakłady przetwarzania, w których następuje jego demontaż, w tym w szczególności wydzielenie elementów i substancji niebezpiecznych. Wymagania w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu oraz obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania określono w rozdziale 7 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Należy jednak pam(...)
»

Nasz sposób na osady(...)

Kłopoty z zagospodarowaniem osadów komunalnych rozpoczęły się w naszym przedsiębiorstwie po publikacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (DzU nr 186, poz. 1553, ze zm.). Od tej pory w zakładzie szukano rozwiązania tego problemu i proponowano rozmaite technologie. Pierwszym działaniem było przeanalizowanie możliwości rolnic(...)
»