Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Naukowcy chcą być pomocni(...)

Problemy związane z produkcją biomasy znalazły się w kręgu zainteresowań poznańskich naukowców. Wyrazem tego była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rośliny alternatywne dla zrównoważonego rolnictwa”, zorganizowana na początku września przez Zakład Botaniki Ogólnej UAM przy współudziale Instytutu Genetyki PAN w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób za(...)
»

Edukacja przez cały rok(...)

Światowi potentaci produkcji aluminium prawie 10 lat temu uruchomili w Polsce pierwsze programy recyklingu puszek aluminiowych (alu-puszek). Obecnie na świecie odzyskuje się ponad 55% puszkowego aluminium, a w Europie 42%. W Polsce w 2003 r. odzyskano 43% aluminium pochodzącego z puszek, co stawia nas w szeregu krajów, które poradziły sobie z odzyskiem opakowania XXI w. Tak dobre rezultaty można osiągnąć tylko dzięki zmianie świadomości społecznej. Rok szkolny (...)
»