Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Największa farma wiatrowa w Polsce Spółka Wolin North, której jedynym udziałowcem jest Elsam, wybuduje największą elektrownię wiatrową w Polsce. Powstanie ona na terenie gminy Wolin, ok. 60 km na północ od Szczecina, nad Zalewem Szczecińskim. Farma składać się będzie z piętnastu dużych turbin wiatrowych, o mocy 2 MW każda. Średnica wi(...)
»

15 lat minęło(...)

Na znaczną poprawę stanu środowiska w Polsce i szybsze dostosowanie infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej istotny wpływ ma działalność powołanego przed 15 laty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główną przesłanką utworzenia w 1989 r. największej w kraju instytucji finansującej przedsięwzięcia ekologiczne było wydzielenie publicznych środków i skierowanie ich na cele związane bezpośrednio z ochroną środowiska. Racjonalne wykorzystanie powierzonych Narodow(...)
»