Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przechowywanie zrębków dr(...)

W czasie przechowywania zrębków, zwłaszcza długotrwałego, mogą w nich zachodzić zmiany temperatury, wilgotności i gęstości drewna oraz wystąpić procesy fermentacyjne i zagrzybienie. Może również wzrosnąć zagrożenie pożarowe – aż do wystąpienia samozapłonu. Sposób przechowywania może znacznie wpłynąć na opłacalność wykorzystania zrębków. Zrębki przecho(...)
»

Przed ostatnią prostą(...)

To już ostatni felieton w 2016 r., pełnym wyzwań, zapowiedzi zmian i niepewności. Gros dyskusji poświęciliśmy projektowi Prawa wodnego i wpływowi zaproponowanych zmian, głównie na ceny wody. Ale brak Prawa wodnego powoduje też spowolnienie, by nie rzec: wyhamowanie inwestycji. Sektor wod-kan nadal ma bardzo duże potrzeby inwestycyjne. Zgodnie z KPOŚK przyjętym w kwietniu br. (ostateczna aktualizacja planu ma nastąpić w I kwartale 2017 r.), planuje się realizację inwestycji za 29,9 m(...)
»