Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Procedura przygotowywania(...)

W okresie ostatnich dwóch lat znacząco zwiększyło się zainteresowanie technologią biogazową. Przynajmniej kilkunastu inwestorów w Polsce przygotowuje na różnym etapie zaawansowania projekty biogazowe. Droga od projektu do budowy Z praktyki autora artykułu wynika, iż inwestorzy często kierują się obiegowymi opiniami dotyczącymi biogazu i popełniają błędy, które powodują niepotrzebne ponoszenie kosztów, gdyż koncepcja projektu od samego początku jest nierealizowalna z powodów technicznych,(...)
»

Rewitalizacja obszarów po(...)

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2000-2006 i przypadające na część tego okresu członkostwo Polski we Wspólnocie ożywiły dyskusję na temat procesów rewitalizacji. Przed tym czasem miasta podejmowały pewne działania noszące znamiona rewitalizacji, jednakże wobec ograniczonej dostępności środków finansowych w ich budżetach działania te nie były prowadzone w dużym zakresie. Przygotowan(...)
»