Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umorzenie kar pieniężnych(...)

Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stały się one dochodami budżetów gmin, na terenie których znajdowały się drzewa lub krzewy.(...)
»

Celowa inwestycja(...)

Agnieszka Dąbrowska Już niedługo będzie otwarty nowy Zakład Utylizacji Odpadów w Długoszynie. Jest to inwestycja Celowego Związku Gmin CZG-12. Chociaż na terenie Zakładu prowadzone są jeszcze prace budowlane to już robi on na zwiedzających wrażenie. Działanie Związku nie ogranicza się jednak tylko do budowy Zakładu. Na terenie CZG-12 prowadzona jest z dużym powodzeniem i efe(...)
»