Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czas na jubileusz(...)

X Konferencja Naukowa MEMPEP 2014 „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”, zorganizowana pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, miała miejsce w dniach 11-14 czerwca 2014 r. w Kościelisku. Organizatorem konferencji, odbywających się cyklicznie co dwa lata, był Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki(...)
»

EMAS w Polsce(...)

Robert Pochyluk Od 1 maja br. polskie firmy uzyskały alternatywną wobec certyfikacji na zgodność z normą międzynarodową ISO 14001 możliwość rejestracji w systemie EMAS. System ten, który funkcjonuje w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 1995 r., oparty jest obecnie na Rozporządzeniu 761/2001 Parlamentu i Rady z 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Rozporządzenie to (tłumaczenie pat(...)
»