Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

W tabeli zebrano akty prawne istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od DzU nr 126 i MP nr 37 do DzU nr 174 i MP nr 45 włącznie. Przegląd prawa. Zebrał: Igor Szymkow(...)
»

Solarpol – niskociś(...)

Spolarpol to urządzenie służące do transferu energii słonecznej zgromadzonej przez kolektory do zbiornika magazynowego wody użytkowej. Urządzenie wykorzystuje dwa niezależne obwody transferu oraz specjalnej budowy układ drenażowy, umożliwiający pracę obiegu kolektorów pod niskim ciśnieniem. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które pozwala na wpięcie się w każdą nową, lub już istniejącą domową instalację c.w.u. Może być też z powodzeniem używane do ogrzewania (...)
»