Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Charakterystyka odpadów o(...)

Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań1. Opakowania stały się integralną częścią samych produktów, a wraz ze wzrostem ilości produkowanych odpadów wzrasta też ilość odpadów opakowaniowych. Masa odpadów opakowaniowych wykazywanych w oficj(...)
»

Rola Mazowieckiego Ośrodk(...)

MODR od wielu lat prowadzi działania na rzecz promocji energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich, zwłaszcza w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne, skupiając się głównie na edukacji i doradztwie, skierowanych przede wszystkim do rolników z woj. mazowieckiego. MODR w ramach swojej długoletniej działalności zrealizował liczne szkolenia, seminaria i konferencje dla rolników i mieszkańców wsi, dotyczące aktualnych zagadnień związanyc(...)
»