Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zebrali się na Bali…(...)

Pojedli, popili i… nic konkretnego nie postanowili. Wielki, światowy „ekozjazd”, poświęcony ochronie klimatu, nie przyniósł żadnych wymiernych rezultatów. Owszem, straszono kataklizmami, okazywano troskę i zaniepokojenie, wzywano i deklarowano, ale wbrew apelom i protestom różnych organizacji pozarządowych (po części zresztą nierealnie radykalnym) skończyło się na medialnym nagłośnieniu „słusznej sprawy” i… samej pię(...)
»

Ustawa o planowaniu i zag(...)

Na początku lipca br. wejdzie w życie Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717). Jest to nowy akt prawny, zastępujący Ustawę z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa nie wnosi zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym. W dalszym ciągu obowiązywać będą plany zagospodarowania przestrzennego województwa, a dla obszaru gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany za(...)
»