Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie inwestycji k(...)

Od redakcji W zakresie gospodarki komunalnej i świadczonych w jej ramach usług jest jeszcze w Polsce wiele do zrobienia. Największym problemem nie jest jednak brak technologii czy specjalistów, lecz ograniczone możliwości finansowe samorządu, na którego barkach spoczywa największa odpowiedzialność za zaspokojenie elementarnych potrzeb społeczności lokalnych. Trzeba przy tym pamiętać, że usługi te muszą być świadczone na odpowiednim poziomie. Stąd też wielkie nadzieje wiązano (...)
»

Wytwórcy olejów odpadowyc(...)

Aby ocenić zachowanie się wytwórców olejów odpadowych, należy powołać się na przepisy wprowadzonego i obowiązującego w kraju prawa. To właśnie z uregulowań prawnych wynikają podstawowe zasady gospodarki olejami odpadowymi, które muszą być, pod groźbą sankcji karnych, przestrzegane przez wytwórców. Ustawodawca wprowadza system pozwoleń na wytwarzanie, gospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, nakłada na wytwórców obowiązek opracowania programu gospodarki odpadami, prowadzenie ewidenc(...)
»