Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekty hybrydowe w nowe(...)

Wprawdzie warunki współfinansowania przedsięwzięć PPP w ramach środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 są nieporównywalnie bardziej przejrzyste i bardziej atrakcyjne od warunków, na jakich polskie samorządy pracowały dotychczas, niemniej jednak zrealizowano 16 projektów z udziałem unijnego współfinansowania. Należy oczekiwać, że kolejne pięć lat przyniesie znacznie większą liczbę transakcji PPP, gdzie grant będzie częścią finansowania. Przypomnijmy, że projek(...)
»

Rada RIPOK - wyniki i wyz(...)

Aby regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogły właściwie funkcjonować w nowym systemie i po wdrożeniu planowanych zmian legislacyjnych, konieczne jest przede wszystkim dopracowanie oraz doprecyzowanie przepisów obowiązującego prawa. Wzmocnienie kontroli w ramach postępowania z odpadami komunalnymi, w tym kierowania odpadów do RIPOK-ów oraz wykorzystanie mocy istniejących instalacji to tylko niektóre z wyzwań rządu na najbliższe lata. Jak zrealizować te cele, najlepiej wiedz(...)
»