Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Krajobraz po kontroli W latach 1999-2001 NIK skontrolowała 73 parki krajobrazowe. Większość z nich nie posiadała planów ochrony koniecznych do realizacji ustawowych zadań. Jedynie w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim dopełniono tego obowiązku we wszystkich 12 działających tam jednostkach. Przeciwnie było w województwach: mazowieckim i wielkopolskim, gdzie żaden park nie miał wymaganych planów. (...)
»

Nowy system UE w zakresie(...)

Wyzwania związane z ochroną środowiska wymagają coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Jednakże pierwsze wdrożenie innowacyjnej technologii często łączy się z ryzykiem, jakie ponosi wdrażający, a co za tym idzie z ograniczeniem zaufania inwestorów i nabywców do tych rozwiązań. Nowe technologie nie cieszą się wysokim zaufaniem. To jedna z najpoważniejszych barier ograniczających transfer ekoinnowacji do praktyki. Czynnik ten zasadniczo zmniejsz(...)
»