Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Samochody elektryczne – p(...)

Samochody elektryczne to obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów branży motoryzacyjnej. Do wzrostu ich popularności w przyszłości przyczyni się m.in. urbanizacja, rozwój megamiast (powyżej 10 mln mieszkańców) oraz zmieniające się preferencje transportowe na rzecz mniejszych i bardziej ekologicznych pojazdów. Transport, zarówno drogowy, wodny, jak i lotniczy, generuje 17% (wg ACEA) emisji dwutlenku węgla, co stwarz(...)
»

Normalizacja życia na ter(...)

Po odwołaniu alarmu, gdy można już opuścić ukrycia przeciwopadowe, należy przystąpić do normalizacji życia. Teren nadal jest pokryty pyłem promieniotwórczym, jednak jego promieniowanie jest znacznie słabsze i powoli będzie się zmniejszało. Ludzie w dalszym ciągu mogą otrzymywać niewielkie, niezagrażające bezpośrednio ich zdrowiu dawki promieniowania, lepiej jednak, w miarę możliwości, temu zapobiegać. Wszelkie prace w(...)
»