Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Małopolska skutecznie wal(...)

Władze Małopolski podsumowały realizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2015 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą z 30 września 2013 r. przyjął Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, którego celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Podsumowanie zostało opracowane na podsta(...)
»

Działamy na rzecz mieszka(...)

Z Jerzym Zalasem, prezesem Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, rozmawia Rafał Marek Co takiego wydarzyło się na składowisku w Łęgajnach, że było o tym głośno? Generalnie chodzi tam o konflikt z pewną grupą mieszkańców i partią Zielonych. Partia ta, zresztą zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie jest stowarzyszeniem, lecz tylko partią polityczną. Nie ma więc prawa do wnoszenia uwag czy bycia stroną w postępowaniu administrac(...)
»