Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System planowania przestr(...)

Propozycje zmian systemu planowania przestrzennego są częścią Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Czy wprowadzenie tych rozwiązań zlikwiduje problemy związane z przewlekłością postępowań i niejasność procedur w kontaktach z administracją publiczną i wymiarem sprawiedliwości? W Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (która może stanowić jeden z głównych punktów odniesienia szeroko rozumianej polityki rozwoju w najbliższych latach) ujęte zostały zró(...)
»

Okiem ekologa w podróży(...)

Jeżeli posiadamy świadomość ekologiczną, to patrzymy przez jej pryzmat na wiele spraw. Czasem dzięki temu np. podczas podróżowania zamieniamy się w ekoturystę, a innym razem w reportera szukającego na każdym kroku śladów ochrony środowiska. Od maja do końca listopada poprzedniego roku brałam udział w dwuosobowej wyprawie. Było wiele momentów w trakcie tej podróży, kiedy można by nas nazwać ekoturystami. Ekoturystyka to bowiem „forma aktywnego(...)
»