Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bioenergia w rolnictwie(...)

Podczas targów POLAGRA FARM, firma ABRYS z Poznania, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, już po raz trzeci w historii targów zrealizowała projekt BIOENERGIA W ROLNICTWIE, w ramach którego odbyły się: debata Okrągły Stół Rolniczy oraz dwudniowe seminarium. Okrągły Stół Rolniczy W debacie wzięło udział ok. 150 osób, w tym: posł(...)
»

Długa droga do harmonizac(...)

Harmonizacja systemów wsparcia w krajach członkowskich od dawna była celem Komisji Europejskiej. Już w jednym ze wczesnych projektów dyrektywy o wsparciu energii ze źródeł odnawialnych – późniejszej dyrektywy 2001/77/EC – Komisja wprowadziła zapis, mówiący o tym, że system wsparcia powinien: bazować na konkurencyjności pomiędzy producentami energii ze źródeł odnawialnych i umożliwić handel pomiędzy producentami i konsumentami w ramach wspólnego rynku. Najpó(...)
»