Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Świadomy użytkownik energ(...)

Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii elektrycznej może swobodnie wybrać podmiot, od którego będzie ją kupować. Jednak, pomimo teoretycznego uwolnienia rynku energii w Polsce, na usługę w tym zakresie zdecydowało się niewielu przedsiębiorców. Jakie są wady oraz zalety wynikające z podjęcia decyzji o zawarciu umowy z nowym dostawcą energii elektrycznej? Czy warto go zmieniać?   (...)
»

Efektywność energetyczna (...)

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarstwach domowych czy jednostkach sektora publicznego to przede wszystkim proces. Ostatnie zmiany w przepisach samorzutnie wprowadzają szereg obowiązków, ale także możliwości wsparcia płynących ze zmienionego mechanizmu białych certyfikatów. Kogo zmiany najbardziej dotkną? Jakie przedsięwzięcia okażą się najwyżej premiowane wsparciem rządowym? Odpowiedź czytelnik uzyska po przeczytaniu niniejszego artykułu. (...)
»