Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sprostowanie(...)

W wydaniu wrześniowym w artykule pt. „Geowłókniny w renowacji nawierzchni asfaltowych” popełniliśmy dwa błędy. Po pierwsze, dwukrotnie (pod nr 4 i 5) zamieściliśmy tę samą fotografię. Pod nr 5 powinna znaleźć się fotografia prezentowana poniżej. Ponadto, w akapicie poświęconym wielkości Qsaturacji, w środkowej kolumnie na stronie 73, w zdaniu: „Na świecie p(...)
»

Gotowi na przyjęcie euro(...)

Narodowy Fundusz w terenie Narodowy Fundusz ruszył w teren. Na lata 2006-2007 zaplanował cykl szkoleń i warsztatów (obejmą 23 tematy) adresowanych do obecnych i potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej. Szkolenia tematyczne obejmują pełny zakres przedmiotowy odnoszący się do inwestora aplikującego o środki unijne: od procedury przygotowania wniosków, wykonania pełnej dokumentacji, poprzez trudne zagadnienia związane z organizacją i przeprowadzeniem przetargów, po reali(...)
»