Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Technologie usuwania odor(...)

Problemem eksploatatorów zarówno dużych instalacji kanalizacyjnych, jak i indywidualnych systemów odprowadzania ścieków są odory powstające w trakcie transportu ścieków lub procesów ich oczyszczania. Ponieważ sieci kanalizacyjne buduje się zgodnie z założeniami technicznymi i planami przestrzennymi, uwzględniając obsługę docelowej liczby mieszkańców, nowe kolektory ściekowe są często w początkowej fazie eksploatacji niedociążone, a prędkości(...)
»

Nowe przepisy w planowani(...)

W drugiej połowie 2015 r. weszło w życie szereg przepisów modyfikujących zasady i procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ są to liczne regulacje, dotyczące odrębnych zagadnień, zasadne jest omówienie najważniejszych zmian. W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” zostały omówione zmiany dotyczące możliwości określania (...)
»