Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczanie wód osadowyc(...)

Usuwanie ze ścieków związków biogennych, czyli azotowych i fosforowych, jest od wielu lat obiektem zainteresowania zarówno badaczy, jak i praktyków. Uregulowania prawne, a w szczególności te obowiązujące od 2006 r. spowodowały, że konieczne stało się znalezienie skutecznych metod usuwania związków biogennych ze ścieków metodami innymi niż tylko konwencjonalne systemy nitryfikacji-denitryfikacji. (...)
»

Nowe oblicza energetyki s(...)

Energetyka słoneczna obecnie jest bodajże najszybciej rozwijającą się dziedziną związaną z odnawialnymi źródłami energii. Naukowcy prześcigają się w prezentowaniu nowych technologii, które czasami mają charakter iście kuriozalny. Niemniej każdy pomysł może być podwaliną kolejnej koncepcji. Dzięki tego typu lawinowej strukturze rozwoju myśli inżynierskich możemy doskonalić dokonania poprzednich pokoleń oraz testować i wprowadzać własne idee. Promieniowanie(...)
»