Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Woda dla energetyki &#821(...)

Od blisko dziesięciu lat można zaobserwować zmianę w podejściu do problemu produkcji wody zdemineralizowanej. Wprowadzenie nowoczesnych technik separacji pozwala na rozwiązanie wielu problemów występujących w tradycyjnym sposobie demineralizacji wód1, 6. Wykorzystanie metod odwróconej osmozy lub elektrodializy polega na wstępnej demineralizacji w urządzeniach membranowych, po czym woda kierowana jest do pełnej demineralizacji na żywicach jonowymiennych. Dla obiegów cie(...)
»

Wykorzystanie odpadów w p(...)

Energochłonny i masowy charakter procesu produkcji cementu powoduje, że przemysł ten zużywa duże ilości paliw i surowców naturalnych. Intensywna eksploatacja surowców spowodowała już znaczne ich wyczerpanie. Wysokie ceny paliw przy dużej energochłonności procesu oraz występujący deficyt surowcowy zmuszają przemysł cementowy do poszukiwania nowych technologii, wykorzystujących surowce i paliwa odpadowe. Przemysł cementowy bardzo aktywnie włączył się do rozwiązania problemu utyliza(...)
»