Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne w 20(...)

Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP), obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Zostało opracowane na podstawie informacji zawartych w oficjalnych dokumentach i publikacjach urzędowych oraz innych raportach i analizach z zakresu zamówień publicznych. Jako że jest ono obszerne, przedstawione zostaną tylko wybrane informacje. W 2006 r. ukazało się 347 wydań Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP). Zami(...)
»

Dialog społeczny - prakty(...)

Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publicznej trafia bardzo dużo informacji ukazujących niezadowolenie i wściekłość społeczności lokalnych w związku z planowanymi lub działającymi składowiskami albo inwestycjami mogącymi mieć negatywny (...)
»