Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stanowisko ZPFEO w sprawi(...)

W Ministerstwie Gospodarki 17 września br. zaprezentowany został „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Materiał ten ma stanowić bazę do opracowania nowej wersji projektu ustawy o OZE. Natomiast ZPFEO uważa przedłożone zapisy za słabo uzasadnione (wybór aukcji jako instrumentu wsparcia OZE) i bardzo niedopracowane. Propozycja nowego „schematu” wsparcia odnawialnych źródeł zmniejsza szanse na szybkie uzdrowien(...)
»

Zaopatrzenie w wodę w Wie(...)

Historia Wielkopolski – w szczególności okres zaborów – rzutowała istotnie i dalej rzutuje na rozwój m.in. infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na tych terenach. Ziemie pod zaborem pruskim (szczególnie miasta) były znacznie lepiej rozwinięte pod względem infrastrukturalnym niż ziemie pod zaborem rosyjskim. (...)
»