Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompleksowość gospodarki (...)

Antoni Niedziałkowski Polskie "prawo śmieciowe" zaleca prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, której podstawą ma być opracowany dla gminy "Program ochrony środowiska". O znaczeniu tego dokumentu niech świadczy fakt, że zawiera on kierunki postępowania z odpadami w celu zmniejszenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie człowieka. Planowa gospodarka odpadami ma umożliwić samorządowcom podejmowanie działań spójnych, nieprzypadkowyc(...)
»

Wybrane problemy technolo(...)

W ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularne stają się przewierty sterowane jako bezwykopowa metoda układania instalacji podziemnych. Liczba prac zaadaptowanych lub zaprojektowanych dla technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych rośnie w szybkim tempie.   W większości przypadków prze­wierty sterowane w Polsce wykonuje się jako przejścia pod przeszkodami terenowymi, takimi jak: drogi, autostrady, linie kolejowe, rzeki i ka(...)
»