Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przełomowy, ale i trudny (...)

  Rok 2010 jest okresem pełnym wyzwań dla energetyki odnawialnej. Ze wzrostem gospodarczym wiąże się zwiększanie liczby inwestycji, w tym tych mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).   Pomimo dość dużych nakładów inwestorskich, jakie należy ponieść, sygnały płynące z sektora potwierdzają gotowość do perspektywicznego rozwoju OZE w transporcie, w dziedzinie energii elektrycznej, a także w zakresie ogrze(...)
»

Insektycydy i preparaty o(...)

W przypadku zwalczania owadów uciążliwych najczęściej stosowane są preparaty biobójcze, które skierowane są przeciwko postaciom dorosłym. Zasadniczo przeznaczone są one do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a jedynie wybiórczo i w szczególnych przypadkach – na zewnątrz nich. Wyjątek stanowią preparaty na bazie białkowych toksyn bakteryjnych, przeznaczonych do zwalczania larw komarów i meszek, które wprowadza się do środowiska wodnego.(...)
»