Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W skali roku PSE zaoszczę(...)

  Poprawa efektywności energetycznej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystywania zasobów energetycznych, to obszar bardzo istotny dla polityki energetycznej państwa.    Problematyka ta znalazła swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w przepisach ustawy Prawo energetyczne (z 10 kwietnia 1997 r.) oraz ustawy o efektywności energetycznej (z 15 kwietnia 2011 r.) i jest również jednym z priorytetowych zaga(...)
»

Logistyka zwrotna w model(...)

Koncepcja logistyki zwrotnej w krajowej literaturze logistycznej jest prezentowana w niewielkim zakresie, co zwraca uwagę na potrzebę intensyfikacji badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Konieczność pogłębiania wiedzy dotyczącej logistyki powtórnego zagospodarowywania wypływa z faktu, iż cykl życia produktu w ostatnich latach ulega systematycznemu skracaniu. „Wyjście” w łańcuchu logistycznym, określane przez procesy logistyczne, jakie mają miejsce w tej faz(...)
»