Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opracowanie i wdrożenie p(...)

W założeniu plan bezpieczeństwa wody (PBW) bazuje na działaniach prewencyjnych, polegających na identyfikacji i ocenie poziomu zagrożeń oraz na zarządzaniu nimi w całym systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. od terenu zlewni ujęć wody do konsumenta. Rozpoznane zagrożenia są uszeregowane pod względem ich potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi. Jeżeli z powodu ograniczonych zasobów nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich zagrożeń, to w miarę upływu czasu powinny być one wykluczane st(...)
»

Jubileuszowy rekord w Bia(...)

Trzydniowe spotkanie (22-24 lutego 2017 r.) odbyło się pod hasłem „Prawnych i praktycznych aspektów zarządzania gospodarką wodno-ściekową”. Patronatem organizacyjnym jubileuszową edycją wydarzenia objęli Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie, Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z Siedzibą w Olsztynie, Wodociąg Marecki oraz firma Koncept. Patronat honorowy sprawowały Wodociągi Białostockie, Wod-Kan Olsztyn, ZGK Góra Kalwaria, PWiK Ełk oraz ZWKiEC Wysokie Ma(...)
»