Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Inwestycje z korupcją w p(...)

W latach 2004-2007 na terenie wybranych 36 gmin zrealizowano 206 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych. Czy inwestycje te wykonano prawidłowo, postanowiła zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Inspektorzy przyjrzeli się szczegółowo 80 wybranym projektom, na łączną kwotę ponad 218,7 mln zł. 58% tej wartości stanowiło wsparcie z budżetu Unii Europejskiej. Kontrolowane przedsięwzięcia dotyczyły czterech obszarów: rewitalizacji centrów (...)
»

Nie tylko opłaty i kary -(...)

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu obejmują ochronę wód i gospodarkę wodną, ochronę powietrza, powierzchni ziemi i przyrody, leśnictwo, geologię, górnictwo, likwidowanie nadzwyczajnych zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych, a także prace naukowo-badawcze i studialne z zakresu ochrony środowiska oraz popularyzację wiedzy ekologicznej. Lista przedsięwzięć i programów priorytetowych jest co roku weryfikowana. Kondycja finansowa Narodowego Funduszu (...)
»