Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Że tak powiem(...)

Tematyka unijna jest ostatnio tak atrakcyjna, że uległem jej czarowi, mimo zdecydowanych uników. Spróbuję więc dołożyć do niej również swoje trzy grosze. Mam wrażenie, podzielane chyba przez przynajmniej kilka innych znanych mi osób, że przyszło nam żyć w czasach, w których nagle łatwiej zrozumieć to, czego uczyliśmy się na lekcjach historii. W pamięci pozostały nam daty i pewne fakty. Jakkolwiek historia się nie powtarza i wydarzenia dnia dzisiejszego nie są - bo nie mogą być - powtórką dz(...)
»

Inwestycje(...)

Tuszyn zielenieje Urząd Gminy w Tuszynie rozstrzygnął przetarg ma przeprowadzenie prac w ramach I etapu przebudowy tamtejszego parku miejskiego. Wygrała go firma NOVA Jerzy Łebski z Łowicza. Prace obejmą m.in. wykonanie nowych ciągów pieszych, urządzenie placu zabaw dla dzieci, przygotowanie terenu pod przyszły kwietnik oraz wykonanie oświetlenia terenu. Czynności te poprzedzone zostaną rozbiórką istniejącej nawierzchni chodników, usunięciem warstwy h(...)
»