Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Ewidencjonowanie zabytkow(...)

Samorządy gminne na mocy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi (DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zobowiązane są do ochrony zabytkowych obiektów znajdujących się na ich obszarach. Należą do nich także tereny zabytkowej zieleni, które muszą być najpierw zewidencjonowane. Ochrona zabytków ma polegać m.in. na podejmowaniu działań mających na celu: "zapewnienie warunków prawnych, organizacyj(...)
»

Zbyt późno na zmiany?(...)

Utrzymanie czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), jest jednym z zadań własnych gminy. W związku z tym samorządy powinny dysponować środkami prawnymi, umożliwiającymi właściwe wywiązanie się z powierzonego im zadania. Podstawą prawną określającą zasady realizacji tego obowiązku jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmin(...)
»