Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Zalew odpadów ze „s(...)

Ochrona krajowego rynku przed zalewem odpadów komunalnych z krajów „starej” UE, szybki rozwój selektywnej zbiórki i konkretne wsparcie dla rozwoju instalacji do recyklingu i odzysku odpadów to podstawowe kierunki zmian proponowane przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). Zmierzają one do skutecznej realizacji ustawowych obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów oraz budowy krajowego systemu gospodarki odpadami. Regulacje prawne i uchwalona pod koniec lipca 2005 (...)
»

Toksyczność odcieków a wi(...)

Ze względu na zawartość azotu amonowego, lekko alkaliczny odczyn, wysokie zasolenie oraz obecność chloroorganicznych i wielopierścieniowych związków organicznych odcieki składowiskowe wykazują toksyczne właściwości w stosunku do organizmów wodnych i lądowych, w tym również roślin. Piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia jest bogate i obejmuje problemy toksyczności poszczególnych składników odcieków, wpływu odcieków na ekosystemy naturalne c(...)
»