Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie GIS do zarz(...)

Systemy informacji geograficznej (GIS) znajdują szerokie zastosowanie w firmach zarządzających infrastrukturą sieciową. Pozwalają one na integrację wielu danych pochodzących z różnych systemów, zapewniając tym samym wspólną platformę dostępu do informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji. Informacja odgrywa kluczową rolę w skutecznym działaniu biznesowym, a strategia firmy wyznaczana jest w oparciu o wnikliwe analizy, które oparte są na dostępnych zasobac(...)
»

Prosto z wokandy(...)

Budowle TBS mogą nie być objęte podatkiem od nieruchomości Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 978/15, dostępny w CBOSA. Zdaniem NSA, budowle Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) służące zaspokajaniu potrzeb najemców lokali mieszkalnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. NSA uznał, że nie ma podstaw, aby różnicować spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa mieszka(...)
»