Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nagrody azbestowe(...)

Podstawowym celem Konkursu „Polska wolna od azbestu” jest poruszenie problemu szkodliwości azbestu, negatywnego wpływu i skutków ubocznych jego występowania, a w szczególności bezpiecznego usuwania. Ponadto organizatorzy chcieli zachęcić gminy, powiaty i wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe do działań inwestycyjnych w zakresie dalszego usuwania azbestu. Podmioty te muszą się wyróżniać skutecznym i sprawnym rozwiązywaniem tego problemu na swoim te(...)
»

Modernizacja gospodarki o(...)

Aby zrealizować podstawowe zasady i cele Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony środowiska (zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej) i bezpośrednio z nich wynikające zapisy prawa polskiego, miasto Gdańsk opracowało kompleksowe przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”. Zakłada ono całościową, zgodną z BAT (najlepsze dostępne technologie) realizację strategii gospodarki odpadami, uwzględniającą wszystkie wymagania stawiane przez U(...)
»