Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sieci inteligentne a szer(...)

Przyjmując pakiet energetyczno-klimatyczny 3x20, Polska zobowiązała się osiągnąć 15% udziału OZE w łącznej produkcji energii do 2020 r. Jednak obecna infrastruktura energetyczna nie pozwala zapewnić maksymalnych korzyści z integracji wytwarzania energii z OZE w systemie elektroenergetycznym kraju.  Wiele elektrowni wiatrowych jest przyłączanych do sieci i pojawia się potrzeba pełnego zrozumienia wpływu tych źródeł energii na dynamiczną pracę sieci energetycznych. (...)
»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»