Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Szacuje się, że uzależnienie krajów Unii Europejskiej od dostaw paliw i surowców energetycznych z krajów niestabilnych politycznie i gospodarczo kształtuje się na poziomie 60-70%. Komisja Europejska podejmuje cały szereg inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie temu stanowi. Inicjatywy te obejmują przede wszystkim aspekty związane z możliwie najdalej idącym wzrostem efektywności wykorzystania energii praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki, co jest związane z tym, że po(...)
»

Kropla świata(...)

Zrównoważony Nil Najdłuższa rzeka Afryki, płynąca przez dziewięć krajów, odgrywa dla ich gospodarek bardzo istotną rolę. Problemem Nilu jest jego relatywnie niewielka głębokość, a co za tym idzie, objętość wód niesionych przez rzekę. Powoduje to sytuacje, w których małe wahania ilości wody wpływają na poziom rzeki, co okazuje się problemem, w szczególności dla krajów znajdujących się w jej dolnym biegu. Profesor Joseph Awange z Wydziału Nauk Przestrzennych Uniwersyt(...)
»