Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Cudze chwalicie, swego ni(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek redukcji bioodpadów kierowanych na składowiska oraz konieczność realizacji ustanowionych przez Unię Europejską poziomów odzysku zobowiązały polskie samorządy do selektywnego zbierania odpadów, w tym tych ulegających biodegradacji. Już od kilku lat prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia masy odpadów organicznych kierowanych na składowiska. Pilotażowe próby wdro(...)
»

Krystaliczna „mosto(...)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zakończyły budowę największej inwestycji infrastrukturalnej w gospodarce wodno-kanalizacyjnej miasta w ostatnich latach. Za 20 mln złotych spółka wybudowała nowoczesną, spełniającą unijne normy stację uzdatniania wody w Mostowie k. Koszalina. Stacja może dostarczyć 30 tys. m3 wody na dobę do oddalonego o 20 km Koszalina oraz położonych w pobliżu miejscowości (Będzin, Manowo i Mielno). Środki na inwestycję pochodziły z Narodowego Funduszu Ochr(...)
»