Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Alternatywne technologie (...)

Strategia energetyczna obecnego rządu kładzie nacisk na wykorzystanie węgla w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wynika to ze specyfiki posiadanych zasobów paliw, tj. węgla kamiennego i brunatnego.   Nośnik ten ma szczególne znaczenie m.in. dla sektora elektroenergetyki, gdyż ok. 94% zapotrzebowania na energię elektryczną zaspakajane jest w oparciu o te paliwa. Poza energetyką konwencjonalną istnieją inne, alternatywn(...)
»

Branża odpadowa ma złego (...)

Odpadowa branża przygląda się projektowanym zmianom legislacyjnym, których potrzebę sygnalizuje jednogłośnie od dawna. Obecnie dynamika zmian wzrosła i, co do zasady, należy uznać to za obiecujący sygnał. Tymczasem zamiast aprobaty coraz powszechniejsze jest zaniepokojenie i rozczarowanie. Warto zastanowić się, dlaczego. Wszystko wskazuje bowiem na to, że potencjał zmiany jest obecnie większy niż kiedykolwiek: oto zarówno strona branżowa, jak i stro(...)
»