Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Że tak powiem(...)

Władze II Rzeczypospolitej nie posunęły się tak daleko jak Napoleon i poza wprowadzeniem instytucji zatwierdzania wybranego przez lokalną społeczność burmistrza żadnych dalszych kroków nie podjęły. Teoretycznie było to zbliżone do obowiązującego dzisiaj systemu holenderskiego, w którym wybranego burmistrza mianuje królowa. Podział Europy w wyniku II Wojny Światowej spowodował daleko idącą asymetrię w mniej więcej spójnym rozwoju europejskiego samorządu terytorialnego (poza oczywistym wyjątk(...)
»

Uwagi do projektu noweliz(...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (w wersji z 8 września 2008 r.) znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Nowelizacja ma także dotyczyć ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nie brakuje w niej kwestii problematycznych. Zmieniony art. 6 ust. 1 przewiduje, iż dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się, (...)
»