Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ocena zmian w programie P(...)

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 czerwca 2015 r. zatwierdziła szereg zmian w treści programu priorytetowego Prosument. Przypomnijmy, że dotychczas z programu skorzystało dosłownie kilka gmin, a pula środków dostępnych w kanale bankowym wyczerpała się w dniu otwarcia programu. Nie dziwi więc, że oczekiwania środowiska instalacyjno-grzewczego wobec nowelizacji programu były znaczące. Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie to zniesienie obowiązku(...)
»

Umowy w sprawach zamówień(...)

Przepisy kodeksu cywilnego a normy ustawowe Zgodnie z wyrażoną w art. 3531 k.c. zasadą swobody umów, strony, zawierając umowę, mogą ułożyć stosunek prawny wg swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Duże ograniczenia w zakresie tej swobody wprowadziła ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177). Zatem, jeżeli jedną ze stron kontraktu (...)
»