Plan działania na rzecz odnawialnych źródeł energii

wydany w Czysta Energia – 2010-11
  DRUKUJ

 

Aby zrealizować cele w dotyczące określonego przedsięwzięcia, potrzebne są plany i harmonogramy działań. Jeśli zostaną dobrze przygotowane, ich realizacja zakończy się sukcesem.
 
Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w stosunku do finalnego zużycia energii brutto do poziomu 15% w 2020 r. Plany realizacji tego celu w myśl wspólnotowych zobowiązań dyrektywy 2009/28/WE powinny być przedstawione Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2010 r. Tymczasem pod koniec października br. cztery kraje członkowskie, w tym Polska, jeszcze nie wypełniły tego zobowiązania. Biorąc pod uwagę fakt, iż do 5 grudnia br. wszystkie plany miały znaleźć odzwierciedlenie w krajowych przepisach prawnych, można stwierdzić, że pla [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus