Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Innowacje w stojącej wodz(...)

Pod koniec stycznia br. wicepremier Mateusz Morawiecki wraz z innymi członkami prezydium rządu wystąpił na konferencji prasowej dotyczącej innowacyjnej gospodarki, która – co oczywista – musi funkcjonować w elemencie konkurencyjności (sporu, dyskusji, rywalizacji itp.) i która byłaby zwrotem w niekorzystnym trendzie tzw. średniego wzrostu. Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju przygotowywana jest skądinąd niezbędna inicjatywa legislacyjna rz(...)
»

Co samorządowcy powinni w(...)

W związku z opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2181), w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” opisana została część zmian w przepisach dotyczących stosowania i zatwierdzania projektów sygnalizacji świetlnej. W niniejszym artykule opisane zostaną pozost(...)
»