Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Długotrwała legislacja (...)

Międzynarodowa konferencja pt. „Nowoczesne rozwiązania w gospodarce odpadami. Prawo. Dobra praktyka. Finanse” odbyła się w Warszawie w dniach 20-21 kwietnia br. Firma Most Wanted! Conferance zaprosiła do udziału w spotkaniu grono ekspertów, takich jak: Zdzisław Muras, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych z Urzędu Regulacji Energetyki, Małgorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins – Polska, Ricardo Pinho, członek Zarządu(...)
»

Raport zamknięcia(...)

UOKiK nie zdążył. Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została przeforsowana w iście kowbojskim stylu. Jak zauważyła Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu, raport UOKiK-u pt. „Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” to „raport zamknięcia”. Ale właśnie jako lustro dotychczasowego stanu pozwoli ocenić rozwiązania przyjęte wbrew woli tej instytucji i wielu ekspertów. W oparciu o(...)
»