Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator z kraju (...)

Elektrownia na składowisku Na terenie, na którym znajdowało się składowisko odpadów komunalnych, powstanie elektrownia słoneczna. Otwarcie instalacji jest planowane na przełom czerwca i lipca br. w miejscowości Kukinka w gm. Ustronie Morskie. Obszar nieużytkowy zostanie zagospodarowany panelami fotowoltaicznymi. Składowisko funkcjonowało od 1982 r. Pod koniec 2012 r. zdecydowano o jego zamknięciu. Ze względu na przepisy prawne, zrekultywowana przestrzeń jest wyłączo(...)
»

Narażenie na pył organicz(...)

Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi wymaga, aby odpady odebrane ze źródła ich powstania nie trafiały bezpośrednio na składowisko, lecz przeszły przez różne etapy zagospodarowania celem maksymalnego zmniejszenia strumienia deponowanych odpadów. W ten sposób do klasycznych etapów gospodarki odpadowej, jakimi są zbiórka i składowanie, doszły nowe: sortowanie, kompostowanie i spalanie. Niezależnie od etapu, w którym znajdują(...)
»