Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Roszczenie negatoryjne(...)

W kodeksie cywilnym problematyka ochrony zieleni, drzew i krzewów zawiera się w roszczeniu o zaniechanie naruszania własności, jeżeli to naruszenie nie polega na pozbawieniu właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą.  To roszczenie jest uregulowane w art. 222 §2 k.c., wg którego przeciwko osobie naruszającej własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad r(...)
»

Niepewność(...)

Niepewność Co tam, panie, w naszej branży? – Nic nowego. Czyli nadal nic pewnego. Więc tym bardziej nic dobrego. Brak decyzji czy choćby stanowczych zapowiedzi ze strony rządu skutkuje niepokojem, marazmem i zwątpieniem w sens inwestowania w OZE. A ci, którzy już zaczęli to robić, mają uzasadnione obawy, że nie będzie to dobry interes. Mam na myśli głównie właścicieli farm wiatrowych, którzy dowiedzieli się o istotnie zwiększonych obciążeniach podatkowych. Z kolei (...)
»