Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trochę z boku i ze środka(...)

Dwie konferencje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbyły się w kwietniu br. Obydwie zorganizowane przez CECED i Abrys. Pierwsza, już ósma z kolei, skierowana była do przedsiębiorstw/producentów i innych uczestników rynku, a drugą przygotowano z myślą o samorządach, gdyż wprowadzana właśnie w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nieco zmienia obecny porządek rynkowy. Jedno i drugie spotkanie tak naprawdę zgromadziło „samych swoich”. Trudno było zau(...)
»