Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane d(...)

Praktycznie wszystkie składowiska odpadów aktualnie eksploatowane na obszarze Polski powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane do 30 kwietnia 2007 r. Wypełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oznacza w praktyce poniesienie znacznych nakładów. W sytuacji, gdy przewiduje się zakończenie eksploatacji w terminie do końca 2009 r. (jest to termin kluczowy, wynikający z postanowień dyrektywy 99/31/WE o składowaniu odpadów), nakłady takie wydają się zbędne. Ponadto w wiel(...)
»

Powódź jest także dziełem(...)

Powodzie to rzecz naturalna, podobnie jak huragany czy trzęsienia ziemi. Natury, oczywiście, nie da się okiełznać. Można co najwyżej – z różnym rezultatem – starać się ograniczać dotkliwe dla ludzi skutki jej działań. Są miejsca, gdzie powódź trafia mocniej i dotkliwiej. Pradawne ludy, m.in. Sumerowie i Egipcjanie, zauważały to, bo od wieków żyły blisko z naturą. Przekazywane przez pokolenia doświadczenia miały swą ciężką (bo naturalną) wagę – błę(...)
»