Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologie dla drzew cz.(...)

Największym wrogiem drzew ulicznych jest zniszczona, całkowicie zdegradowana gleba miejska, która nie spełnia elementarnych wymagań drzew. Z pomocą przychodzą specjalne technologie.  Nie ulega wątpliwości, że drzewa w miastach żyją coraz krócej. Trudne warunki siedliskowe sprawiają, że przeciętna długość życia drzew rosnących na terenach zurbanizowanych z każdym dziesięcioleciem drastycznie spada (ryc. 1). N(...)
»

Posiadacz decyduje(...)

Wiosną br. do redakcji „Przeglądu Komunalnego” docierały głosy eksploatatorów instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, iż na mocy nowo obowiązującej ustawy o odpadach wymagana będzie zmiana klasyfikacji tzw. odpadów bliźniaczych (lustrzanych). W opinii zarządzających tymi zakładami miałoby to daleko idące skutki – związane w głównej mierze ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, a także brakiem dostatecznej liczby składowisk, na których można by deponować odpady niebezpieczne. A(...)
»