Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Czy kryzys sprzyja inwestycjom realizowanym przez samorządy? Takie twierdzenie byłoby bardzo ryzykowną hipotezą. Wyspa spokoju i rosnącego dobrobytu, jaką jeszcze do niedawna wydawała się być Polska, okazuje się być zagrożona falami burzy zwanej recesją (choć wielu wybrałoby w tym miejscu łagodniejsze sformułowanie: „spowolnienie gospodarcze”, by na tejże wyspie nie wywoływać paniki). Patrząc z punktu widzenia samorządu terytorialnego, niewątpliwą zaletą kryzysu jest obn(...)
»

Ekozespoły coraz aktywnie(...)

Młodzieżowa kampania promowania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię", prowadzona od 1995 r. przez Fundację Global Action Plan Polska, jako systemowy program ekozespołów w placówkach oświatowych realizowana jest od czterech lat. Na dofinansowanie kolejnych edycji programu NFOŚiGW przeznaczył łącznie 551 tys. zł (w 2004 r. ponad 281 tys.). Z każdym rokiem rośnie liczba placówek oświatowych biorących udział w programie. Kilkuosobowe ekozespoły, koordynowane przez instruktorów(...)
»