Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Opłaty za usługi wodociąg(...)

Pod pojęciem taryfy rozumie się zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. Taką definicję zawiera ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Taryfa, w odróżnieniu od opłaty, która obowiązuje na przykład w transakcjach jednostkowych przy wymianie produktów, dotyczy transakcji powtarzalnych i zunifikowanych,(...)
»

Obawy i uwagi PIGEO do mi(...)

  Ministerstwo Gospodarki (MG) 16 listopada udostępniło projekt Krajowego Planu Działań (KPD). To dopiero druga wersja tego dokumentu, choć od przedstawienia pierwszej minęło prawie sześć miesięcy. Z kolei opóźnienie w dostarczeniu finalnej wersji do Komisji Europejskiej (KE) ciągle rośnie.   Samo spóźnienie można by wybaczyć, gdyby ten czas nie został zmarnowany na mało istotne poprawki, które zasadniczo nie zmieniły pie(...)
»