Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Modernizacja na dużą skalę Ponad 19,6 mln zł brutto będzie kosztowała modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie (woj. lubelskie). Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest zmiana metody oczyszczania ścieków z technologii złóż biologicznych na wysoko efektywny(...)
»

Odnaleźć płaszczyznę dial(...)

Z Waldemarem Markiem, prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, rozmawiała Katarzyna Błachowic    Jak wygląda sytuacja w branży złomowej w Polsce? Czy możemy mówić o nadchodzącym kryzysie rynku obrotu złomem? Mamy w Polsce kilka problemów, z którymi Izba musi się zmierzyć, aby pomóc naszym członkom. Są to kwestie związane z kontaktami z urzędami skarbowymi i z Ministerstwem(...)
»