Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co przyniesie jesień?(...)

Co przyniesie jesień? Mimo pełni sezonu urlopowego sierpniowe prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych szły pełną parą i wszystko wskazuje na to, że zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze we wrześniu lub październiku br. Będzie to zapewne jeden z pierwszych projektów, którym zajmie się w nowej kadencji Sejm. Projekt już w trakcie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych wywołał lawinę wniosków i uwag(...)
»

Nowelizacja Prawa zamówie(...)

Po długim okresie prac mamy wreszcie nową ustawę Prawo zamówień publicznych, zgodną z dyrektywami UE. Niesie ona za sobą wiele zmian, które na pewno usprawnią proces udzielania zamówień. W ustawie pojawiają się nowe pojęcia związane z procedurami przetargowymi. Pierwszym z nich jest „umowa ramowa”. Zgodnie z definicją z art. 9a, należy przez nią rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków doty(...)
»