Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwiązywać problemy gmin(...)

CZG R-XXI Rozwiązywać problemy gmin Jeszcze kilkanaście lat temu na terenie blisko 30 gmin funkcjonowało aż 18 składowisk. Dziś działa już tylko jedno, a cały strumień odpadów kierowany jest do nowoczesnego Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Celowy Związek Gmin R-XXI z Nowogardu pokazuje, że jeśli tylko samorządy potrafią dojść do porozumienia, to razem mogą wiele osiągnąć. Związki międzygminne pow(...)
»

Stop dla współspalania – (...)

Współspalanie rozwija się ona pomimo wielu argumentów za jego wstrzymaniem takich jak: rosnące obciążanie konsumentów energii kosztami promocji współspalania sięgające w 2011 rok już 2,4 mld zł/rok, uszczuplanie zasobów biomasy dla innych działów gospodarki i branż, wzrost importu biomasy i pogorszenie bilansu handlowego w zakresie paliw o niemalże miliard zł, dwukrotny, w okresie promocji współspalnia wzrost ceny biomasy w imporcie ze 150 zł/t(...)
»