Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szansa na „obejście” proc(...)

W projekcie założeń ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) proponuje się m.in. usprawnienie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz obniżenie wysokości opłat i kar w tym zakresie. Zapisy te jednak mogą budzić wątpliwości, czy owa „poprawa funkcjonowania” nie stanie się pretekstem lub nawet argumentem do masowego usuwania drzewostanu w gminach – i to w(...)
»

Zielone konkursy(...)

W kraju odbywa się wiele regionalnych konkursów, skierowanych do społeczności lokalnej, które związane są z utrzymaniem zieleni. Ich organizatorami są głównie samorządy lokalne lub towarzystwa miłośników miast. Postanowiliśmy zajrzeć do kilku większych i mniejszych polskich miast, aby zobaczyć, w jaki sposób na ich terenie przeprowadza się te konkursy. Bydgoszcz Bydgoszcz jest najbardziej zielonym miastem w Polsce. Zieleń ogólnodostępna (parki i zieleń osiedlo(...)
»