Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na barkach samorządów(...)

W stolicy Wielkopolski odbyło się dwudniowe (16-17 maja br.) XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Do Poznania zjechało ponad 250 samorządowców i gości. Pierwszego dnia Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP i jednogłośnie przyjęło budżet Związku na ten rok. Obrady rozpoczął Mariusz Poznański, przewodniczący ZGW RP. Debatę merytoryczną zdominowała tematyka związana z Kartą Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty. Aktualnie 90% gmin dopłaca do finansowani(...)
»

Procedury ubiegania się o(...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań w ramch polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 r.”, szacuje się, że w 2020 r. 15% energii w Polsce pochodzić będzie z odnawialnych źródeł, a w 2030 r. – 30%. Tylko stworzenie korzystnych warunków inwestowania w ten sektor może dać wzros(...)
»