Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

EMISORB® – polska szansa (...)

W obliczu wymogów nakładanych przez Unię Europejską w zakresie ograniczenia   składowania odpadów istotnym elementem gospodarki odpadami jest ich termiczne przekształcanie. Aby zachodzące procesy przebiegały sprawnie, EmiPro, Waste-Klaster oraz EKOPOZ stworzyli nową technologię – EMISORB®. Jest to preparat mineralno-nieorganiczny, wspomagający głównie procesy termicznego przekształcania odpadów. Celem tej technologii jest przede wszystkim przekształca(...)
»

Przeniesienie uprawnień(...)

Jedną z podstawowych reguł polskiego systemu ochrony środowiska, znajdującą swoje umocowanie w art. 6 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jest zasada przezorności. Obliguje ona zarówno organy administracji, jak i podmioty korzystające ze środowiska do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu negatywnych zmian w środowisku. Podstawowym instrumentem prawnym, służącym j(...)
»